Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Rust voor vogels, Ruimte voor mensen

Vogelbescherming Nederland gaat, samen met andere natuur- en landschapsorganisaties, de komende jaren de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels sterk gestimuleerd. Daarvoor is het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ gestart. Het doel is enerzijds meer rust creëren voor vogels door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds wil het project bezoekers meer van wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen. De filosofie erachter is eenvoudig: hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in het waddengebied, hoe groter de steun voor behoud en herstel.

Samen met

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ruim drie miljoen euro van het Waddenfonds. Vogelbescherming realiseert dit project in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en het Groninger Landschap. Voor noodzakelijke aanvullende financiering zorgden verder de noordelijke provincies en de Stichting Bettie Wiegman Fonds.

Locatie

Waddenzee

Meer weten?

Kijk eens op www.beleefdewaddennatuur.nl.