Navigatie overslaan
Purperreiger / Shutterstock Toon alles in de buurt

Nieuw moeras bij de Nieuwkoopse Plassen

Deze film laat zien hoe Vogelbescherming, tien jaar geleden, te werk ging met het Beschermingsplan Moerasvogels.

Op een aantal weilanden in de Nieuwkoopse Plassen sloeg verwildering toe. Door voormalig agrarisch gebruik was de bodem té voedselrijk. Biezen en grassen explodeerden. Daar kunnen moerasvogels niks mee. Met geld van leden van Vogelbescherming werd besloten de graslanden om te zetten in nieuw moeras. Daarvoor moest eerst de zwaar bemeste toplaag worden afgegraven. Vervolgens kon het afgegraven land onder water worden gezet. Met spectaculair resultaat!

Toen het moeras zich na twee jaar begon te ontwikkelen kwamen de eerste specialisten: waterral, porseleinhoen en zelfs twee paartjes van het zeldzame kleinst waterhoen. Vanuit de oevers groeide nieuw riet, dat een leefgebied vormt voor snor, blauwborst en kleine karekiet. Dat verruigd weiland zich laat omtoveren tot moerasvogelparadijs geeft aan dat er nog veel te winnen is in Nederland!

Start

Vogelbescherming is zo'n tien jaar geleden gestart met het Beschermingsplan Moerasvogels.

Samen met

Vogelbescherming Nederland

Locatie

Nieuwkoopse plassen

Helpt u mee?

Nederland is een waterrijk land. Maar veel van onze moerassen zijn verdroogd en dichtgegroeid. Dat is niet goed voor moerasvogels zoals roerdomp,  porseleinhoen en grote karekiet. In de Groote Wielen en Loosdrechtse Plassen gaan we nieuw moeras aanleggen. Helpt u mee?

Doneer nu