Navigatie overslaan
Huiszwaluw / Jouke Altenburg Toon alles in de buurt

Mini-Huiszwaluwtillen

Deze Vogelwerkgroep heeft in 2010 met veel succes een huiszwaluwtil geplaatst in Lierop. Het doel van de til was tweeledig, enerzijds een onderkomen bieden aan deze soort en anderzijds het verminderen van bewonersoverlast bij de huizen waar de vogels nestelen. Mede door dit succes kwamen er verzoeken bij de Vogelwerkgroep om ook op andere plaatsen een til te plaatsen. Door het plaatsen van een mini-til met een capaciteit van een tiental nesten in de buurt van een woning waar huiszwaluwen overlast veroorzaken kon deze overlast worden teruggebracht, zijn de bewoners in staat onderhoud te plegen en kunnen de huiszwaluwen ongestoord broeden.

Start

2010

Samen met

Vogelwerkgroep De Peel

Locatie

Someren

Helpt u mee?

Huiszwaluwen hebben niet alleen goede nestplaatsen nodig, maar ook bescherming op hun lange tocht van en naar Afrika. Helpt u ze ook daar beschermen? Dan kunnen we ze in het voorjaar weer verwelkomen!

Doneer nu