Navigatie overslaan
Zwarte stern / Agami - Menno van Duijn Toon alles in de buurt

Meer zwarte sterns in Polder Demmerik

Deze film laat zien hoe Vogelbescherming, tien jaar geleden, bij Polder Demmerik te werk ging met het Beschermingsplan Moerasvogels.

Vogelbescherming zorgde ervoor dat in Polder Demmerik goed werd gekeken wat precies de reden was dat de sterns afnamen. Dat zou broedgelegenheid kunnen zijn, of voedsel. Het bleek dat er wel broedgelegenheid was: de agrarische natuurvereniging zorgde voor voldoende vlotjes waarop de sterns veilig kunnen broeden. Maar er bleek een tekort aan voedsel te zijn. Er werden poelen aangelegd en slootkanten werden glooiender gemaakt. Daardoor werd de plantengroei en insectenleven veel rijker. Het aantal sterns kon door de combinatie van kennis van sterns én de zorg door boeren en vrijwilligers flink toenemen!

Start

Zo'n tien jaar geleden is Vogelbescherming gestart met het Beschermingsplan Moerasvogels.

Samen met

Vogelbescherming, boeren en vrijwilligers

Locatie

Polder Demmerik

Helpt u mee?

Nederland is een waterrijk land. Maar veel van onze moerassen zijn verdroogd en dichtgegroeid. Dat is niet goed voor moerasvogels zoals roerdomp, porseleinhoen en grote karekiet. In de Groote Wielen en Loosdrechtse Plassen gaan we nieuw moeras aanleggen. Helpt u mee?

Doneer nu