Navigatie overslaan
Kanoet / Agami - Markus Varesvuo Toon alles in de buurt

Kroonspolders; beleven zonder verstoren

Vogelbescherming verbetert samen met andere natuurorganisaties de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied. Tegelijk stimuleren we het genieten van vogels zonder ze verstoren. Dat doen we onder de noemer Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen.

Kroon’s Polders en het omliggende wad zijn van groot belang voor trekvogels. In Kroon’s Polders komen in 2016 kijkschermen, informatieborden en een vogelkijkhut zodat wandelaars de vogels van dichtbij kunnen beleven zonder ze te verstoren.

Jaarrond valt er iets te beleven in Kroon’s Polder. In het voorjaar en de zomer een broedende aalscholverkolonie en tijdens de winter en de trektijd tot wel 75.000 kanoeten en 125.000 bonte strandlopers.

Samen met

Het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ruim drie miljoen euro van het Waddenfonds. Vogelbescherming realiseerde dit project in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en het Groninger Landschap.

Start

Het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen wordt uitgevoerd van 2013 tot en met 2018. Meer informatie hier.

Locatie

Kroonpolders

Helpt u mee?

Het Waddengebied is een van de belangrijkste pleisterplaatsen langs de vogeltrekroute van het noorden naar Afrika. Trekvogelbescherming is pas zinvol als de belangrijkste plekken langs de gehele route veilig zijn. Daarom beschermt Vogelbescherming ook in West-Afrika leefgebied voor trekvogels zoals rosse grutto’s. Helpt u mee?

Doneer nu