Navigatie overslaan
Rosse grutto / Birdphoto Toon alles in de buurt

Klutenplas veilige haven voor vogels

Vogelbescherming verbetert samen met andere natuurorganisaties de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied. Tegelijk stimuleren we het genieten van vogels zonder ze verstoren. Dat doen we onder de noemer Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen.

In en om de Klutenplas zijn de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels door herinrichting sterk verbeterd. Bovendien is het gebied een veilige haven voor vogels bij hoogwater en springtij. Het Groninger Landschap heeft ervoor gezorgd dat je hier natuurspektakel van heel dichtbij kan zien. Met wat geluk zie je er de zwarte ruiter, lepelaar, groenpootruiter, smient, bergeend , wintertalingen en… de kluut!  

Samen met

Het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ruim drie miljoen euro van het Waddenfonds. Vogelbescherming realiseerde dit project in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en het Groninger Landschap.

Start

Het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen wordt uitgevoerd van 2013 tot en met 2018.

Locatie

Noorderdijk bij Den Andel

Helpt u mee?

Het Waddengebied is een van de belangrijkste pleisterplaatsen langs de vogeltrekroute van het noorden naar Afrika. Trekvogelbescherming is pas zinvol als de belangrijkste plekken langs de gehele route veilig zijn. Daarom beschermt Vogelbescherming ook in West-Afrika leefgebied voor trekvogels zoals rosse grutto’s. Helpt u mee?

Doneer nu