Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

IJsvogel- en oeverzwaluwwanden

Sinds 2009 is de IVN-afdeling West-Friesland al bezig om op diverse locaties een oeverzwaluwwand te realiseren, maar uiteindelijk is het Blokker geworden (nadat twee eerdere locaties afvielen). Een waterberging hier is door zijn vorm en zijn ligging een uitstekende plek om oeverzwaluwen en ijsvogels de gelegenheid te geven om te broeden. Wat nog ontbrak waren de wanden waarin ze hun nesten kunnen bouwen.  Een werkgroep bestaande uit leden van het IVN West-Friesland en KNNV Hoorn/West-Friesland heeft advies gevraagd aan Landschap Noord-Holland om dit plan voor aanleg van broedgelegenheid op zijn merites te beoordelen. Landschap Noord-Holland (die ook financieel bijdroeg, naast de IVN werkgroep en Vogelbescherming) beschouwt dit plan voor de aanleg van broedwanden op deze plek als een goede kans om bij te dragen aan de instandhouding van oeverzwaluwen en ijsvogels, een steun in de rug die deze vogelsoorten goed kunnen gebruiken. Bij de aanleg van de oeverzwaluwwand is gelet op een vrije aanvliegroute en voor de wand werd een ondiep watertje gecreëerd om de waterbergingscapaciteit op peil te houden.

Start

2009

Samen met

IVN KNNV West-Friesland

Locatie

Waterberging Noord-Holland

Helpt u mee?

IVN West-Friesland en KNNV Hoorn / West-Friesland wil meer wanden aanleggen en kan uw hulp goed gebruiken.