Navigatie overslaan
Grote karekiet / Agami - Han Bouwmeester Toon alles in de buurt

Grote karekiet: Oostelijke Vechtplassen

Ook al is er in Nederland veel verbeterd voor rietvogels dankzij het Beschermingsplan Moerasvogels, voor een aantal soorten zijn de zorgen nog niet voorbij. Vooral de grote karekiet maakte een dramatische buiteling. In 2013 waren nog maar 120-150 broedparen over. De Oostelijkse Vechtplassen vormen één van de laatste bolwerken in Nederland. Daarom zijn er in 2016 gerichte acties ondernomen om de oude rietkragen te beschermen en te versterken. Het rapport leest u hier.

Het beschermingsproject voor de grote karekiet is onderdeel van het 'Actieplan Bedreigde Vogels' van Vogelbescherming. Met het actieplan wil Vogelbescherming de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven. De grote karekiet is een van deze elf soorten.

Samen met

De verbetering van het leefgebied in de Loosdrechtse plassen van de grote karekiet is mogelijk gemaakt door de leden van Vogelbescherming Nederland. Daarnaast ontvingen voor dit project ook financiële steun van verschillende fondsen op naam die onder het beheer vallen van het Prins Bernard Cultuur Fonds. De uitvoering van de maatregelen ter bescherming van het riet, heeft daarnaast plaatsgevonden in samenwerking met Natuurmonumenten, het Recreatieschap, het Waterschap en werkgroep Grote Karekiet Vechtplassen, Jan van der Winden en Angela van Bergeijk.

Start

2016

Locatie

Oostelijke Vechtplassen

Helpt u mee?

Moerasvogels als de grote karekiet, maar ook de roerdomp en het porseleinhoen, zijn sterk afhankelijk van de aanwezigheid van oud en sterk waterriet langs de oevers van hun leefgebied. Hier nestelen en verschuilen ze zich, voor hun eigen veiligheid of tijdens de jacht naar voedsel. Met het verdwijnen van oud waterriet verdwijnen ook deze soorten uit Nederland. Helpt u mee om dit te voorkomen?

Doneer nu