Navigatie overslaan
Tureluur / Jouke Altenburg Alle berichten

Weidevogelsucces in de begroting

Geplaatst op 20 september 2017

In de begroting die op Prinsjesdag werd gepresenteerd, is voor 2019 en 2020 20 miljoen extra uitgetrokken voor weidevogelbeheer. Vogelbescherming ziet dit als een direct succes van de vele acties voor weidevogels en een erkenning van dit kabinet dat weidevogels er toe doen.

De 40 miljoen die het kabinet nu voor weidevogels uittrekt, wordt overgeheveld uit de subsidie die vrijwel zonder voorwaarden aan boeren wordt uitgekeerd naar de pot waar onder andere agrarische natuursubsidies uit worden betaald. Vogelbescherming vindt dit een positieve ontwikkeling. Van de Europese landbouwsubsidies moet een veel groter deel besteed worden besteed aan natuurbehoud op het boerenland.

De extra gelden zijn een erkenning van het demissionaire kabinet, dat er op dit moment onvoldoende gebeurt voor behoud van weidevogels. Het bedrag is echter nog onvoldoende om tot herstel van de populaties weidevogels te komen. In een recent rapport van de Wageningen Universiteit is berekend, dat er naast een jaarlijkse structurele verhoging nog 40 tot 90 miljoen euro nodig is aan eenmalige uitgaven voor gezonde weidevogelpopulaties.

Goed besteed

Vogelbescherming hoopt dat het volgende kabinet een Nationaal Programma Weidevogels start waarin voldoende maatregelen worden genomen om weidevogels ook echt te redden. Belangrijk daarbij: het geld moet wel effectief besteed worden. Concreet betekent dat er investeringen moeten plaatsvinden in meer kruidenrijk grasland dat zich bevindt in goede weidevogelgebieden, waar laat gemaaid wordt, en dat in combinatie met een hoger waterpeil.

Red de Rijke Weide

Vogelbescherming voert onder de noemer Red de Rijke Weide campagne om de weidevogels in Nederland te redden. Dat doen we samen met boeren die extra aandacht besteden aan de natuur op hun bedrijf.

Onderdeel van de campagne is ervoor te zorgen dat ook consumenten deze boeren rechtstreeks kunnen steunen door de aankoop van 'weidevogelvriendelijke zuivel' die steeds vaker in de schappen van de supermarkten en speciaalzaken te vinden is.

Ook kunt u geld geven aan Vogelbescherming om weidevogels te beschermen. Wij ondersteunen daarmee lokale initiatieven van weidevogelboeren en burgers bij de aankoop van grond om bloemrijke weide te realiseren.