Navigatie overslaan
Tureluur Catharina Pelikaan Vogelfotogalerij Alle berichten

Sulveren Skries 2013 voor weidevogelboer Sjoerd Miedema

Geplaatst op 11 maart 2014

Weidevogelboer Sjoerd Miedema uit Haskerdijken is de winnaar van de Sulveren Skries 2013. Hij kreeg de prijs voor het beste initiatief op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Friesland. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte op 7 maart tijdens de jaarlijkse weidevogelkennisdag de bijbehorende zilveren lepel en een bedrag van € 2.500 uit.

Sjoerd Miedema past zijn bedrijfseconomisch model aan op (agrarisch) natuurbeheer. Hij maakte zijn grasland kruidenrijk en past een hoger waterpeil en plasdras toe. Ideale (natte) omstandigheden voor weidevogels! Zelfs de veestapel is aangepast: Miedema kruiste zijn Holsteiners met Blaarkoppen omdat dit ras beter geschikt is voor drassige weiden.

Uit het juryrapport: “Sjoerd Miedema zet zich in voor veel projecten in het omliggende gebied, steekt zijn nek duidelijk uit voor de weidevogels. Het is goed dat juist in deze periode waar veel geïnvesteerd wordt in de melkveehouderij, goed draaiende bedrijven van gemiddelde grote omvang de uitdaging aangaan en voor weidevogels kiezen op hun bedrijf.

Weidevogelboeren

Sjoerd Miedema is actief lid van het netwerk van weidevogelboeren van Vogelbescherming. Deze weidevogelboeren zetten zich in om weidevogels als grutto, tureluur en kievit op hun bedrijf een toekomst te bieden. Dat loont: in 2013 waren er bij weidevogelboeren tien procent meer grutto’s dan het jaar daarvoor, terwijl de soort landelijk gezien met vijf procent afnam.
Een aantal weidevogelboeren heeft door goed beheer een complete weidevogelgemeenschap op het bedrijf. Daar zingen in de lente veldleeuweriken hoog in de lucht, broedt de zeldzame watersnip en zwemmen in sloot en plas zomertalingen. Hier vindt u alle deelnemende boeren.

Kennisdag over weidevogels

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse Weidevogelkennisdag in Friesland, die werd georganiseerd door de provincie Friesland en natuurorganisaties. De provincie stimuleert succesvolle bedrijven de uitdaging aan te gaan om weidevogelvriendelijk te boeren. De prijzen worden toegekend aan de meest vernieuwende, effectieve en breed stimulerende initiatieven.