Navigatie overslaan
Grauwe gans - Jouke Altenburg Alle berichten

Stel opening Vliegveld Lelystad uit, voor vogels en vliegveiligheid

Geplaatst op 18 december 2017

De kans op botsingen tussen vliegtuigen en vogels rondom de uitbreiding van Lelystad Airport is onvoldoende onderzocht, meent Vogelbescherming Nederland. Dat betekent dat er mogelijk grote risico’s zijn voor de vliegveiligheid en voor de vogels van de Oostvaardersplassen en andere natuurgebieden rondom het vliegveld. Vogelbescherming roept in een mail Tweede Kamerleden op om de opening van het uitgebreide vliegveld uit te stellen. Dinsdag 19 december debatteert de Kamer over Lelystad Airport.

Vogelbescherming roept de Tweede Kamerleden op nu eens gedegen onderzoek te laten doen en dus de uitbreiding van Lelystad Airport uit te stellen. Dan gaat het om goed onderzoek naar de vliegbewegingen van vogels in de directe omgeving van het vliegveld. Eerder is er gewerkt met deels verouderde gegevens. Alleen door goed veldonderzoek kunnen de risico’s van botsingen van vliegtuigen met vogels in kaart gebracht worden.

Ontwerp aansluitroutes

Ook ontbreekt het tot op heden aan degelijk onderzoek naar de aantallen en vliegbewegingen van vogels op de hoogte die de vliegtuigen boven de omringende provincies vliegen (de ontwerp aansluitroutes). Meerdere vogelsoorten, waaronder ganzen en zwanen, vliegen regelmatig op hoogten van 2000 tot 4000 meter. Er is geen onderzoek gedaan naar welke maatregelen er ter voorkoming van aanvaringen met vogels rondom het vliegveld noodzakelijk zijn voor een verantwoorde uitbreiding van het vliegverkeer.

Faunabeheermaatregelen

Faunabeheermaatregelen die mogelijk noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van het vliegveld kunnen de natuurwaarden van Oostvaardersplassen en andere betrokken Natura 2000-gebieden dusdanig aantasten, dat er geen toestemming voor verleend kan worden. Dat zou betekenen dat er niet of veel minder gevlogen kan worden vanaf het vliegveld.