Navigatie overslaan
Kievitkuiken / Shutterstock Alle berichten

Predatie voert druk verder op voor boerenlandvogels

Geplaatst op 3 oktober 2018

Al decennialang hollen de aantallen vogels in het landelijke gebied achteruit, als gevolg van de intensivering van de landbouw. Predatie van de eieren en kuikens voert de druk op de vogelpopulaties extra op, blijkt nu uit een literatuuronderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het rapport bevestigt opnieuw dat de inrichting van ons landschap predatoren in de kaart speelt. Maar om de grondbroeders te redden is meer nodig dan het bestrijden van predatoren.

Al langere tijd zijn er duidelijke aanwijzingen dat de schaal waarop predatie van weidevogels en andere grondbroeders plaatsvindt in Nederland is toegenomen. Dit beeld wordt bevestigd in het nieuwe rapport van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Zelfs in gebieden die voldoen aan alle eisen van goed leefgebied voor grondbroeders, de topgebieden, hebben predatoren een negatieve impact op het broedsucces van grondbroeders. Dat predatie zo’n groot probleem vormt, laat zien hoe beroerd de natuur er in het boerenland aan toe is.

Lange termijn blijven inzetten voor beter weidelandschap

Vogelbescherming blijft zich inzetten voor verbetering van het Nederlandse weidelandschap. Dat is de enige manier waarop de weidevogels structureel en op de lange termijn goed beschermd kunnen worden. Maar daarnaast is op de korte termijn gericht predatiebeheer op sommige plekken nodig om de weidevogels te redden van de ondergang.

Dat betekent dat er voor de weidevogelkerngebieden per gebied gekeken moet worden welke predatoren een hoofdrol spelen en dat er een plan moet komen hoe de predatiedruk te verminderen valt. Predatoren bestrijden heeft namelijk alleen maar zin als ook alles op alles wordt gezet om het leefgebied op orde te krijgen: in bloemrijke weilanden zijn voldoende insecten voor de jongen om groot te worden en voldoende plekken om te kunnen schuilen. Een gruttokuiken met lege maag op een glad gemaaid grasveld heeft geen schijn van kans.

Vogelbescherming blijft zich inzetten voor verbetering van het Nederlandse weidelandschap. Dat is de enige manier waarop de weidevogels structureel en op de lange termijn goed beschermd kunnen worden.

Geen eenzijdige benadering

Vogelbescherming wil voorkomen dat de focus van de weidevogelproblematiek nu eenzijdig op predatoren komt te liggen. Met het vangen of doden van roofdieren breng je de achteruitgang van de weidevogels namelijk niet tot staan. Verbetering van leefgebied blijft absoluut essentieel en de belangrijkste voorwaarde tot herstel van de weidevogels. Is het leefgebied goed en robuust, dan zullen predatoren veel minder kansen krijgen en weidevogelkuikens veel meer voedsel en dekking vinden. Maar die omslag heeft helaas tijd nodig. Tot het zover is, is gericht predatorenbeleid nodig om de weidevogels voor Nederland te behouden. Afgewogen beleid waarbij per gebied kritisch wordt gekeken hoe predatoren buiten de deur kunnen worden gehouden. Van uitrastering tegen vossen en het wegvangen van marters, tot het weghalen van bomen en struiken die als uitkijkpost dienen voor predatoren. Het doden van roofdieren wordt zoveel mogelijk voorkomen en is een laatste optie indien andere methodes van predatiebeleid niet blijken te werken.

Download

Gratis posters bedreigde vogels

Twee posters met prachtige tekeningen van Elwin van der Kolk. Je krijgt een poster met bedreigde Nederlandse broedvogels én een met de doortrekkers en wintergasten die ons land aandoen.

Vraag gratis pdf aan!

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws