Navigatie overslaan
Alle berichten

Paarse strandlopers overwinteren aan Nederlandse 'rotskusten'

Geplaatst op 23 februari 2015

Van alle soorten strandlopers die in Nederland voorkomen heeft de paarse strandloper het meest kenmerkende leefgebied. Hij is alleen te vinden aan onze kunstmatige stukjes rotskust. Daaraan is hij erg trouw.

Voor veel mensen zijn al die obscure strandlopertjes maar moeilijk uit elkaar te houden. De paarse strandloper is echter heel gemakkelijk te herkennen. Hij heeft een uniek, donker paarsbruin verenkleed en ook nog mooie gele poten en een gele snavelbasis. Bovendien zit de paarse strandloper niet op wad en slik, maar is hij uitsluitend te vinden op pieren, dammen en dijken aan zee. Daar waar het zeewater over de basaltblokken spat en de vogels af en toe even moeten opvliegen om niet drijfnat te worden, daar zoekt Calidris maritima zijn voedsel: schelpdieren, slakjes, kreeftachtigen, wormpjes, insecten etc. Paarse strandlopers zijn tam en zijn daarom prachtig te zien als ze aan het foerageren zijn. Vaak zijn ze in gezelschap van steenlopers en net als deze kiepen ze ook zeewier om, om te zien of er daaronder nog iets eetbaars is te vinden.

Plaatstrouw

Paarse strandlopers zijn door hun strikte habitatkeuze erg beperkt in hun voorkomen in Nederland. Het gaat maar om hooguit 500 exemplaren. Bekende plekken om ze te vinden zijn de zeedijk tussen Den Helder en Huisduinen, de Hondsbosse Zeewering en de pieren van IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland. In de Delta vind je ze op de Brouwersdam, de Westkapelse Zeedijk en bij Breskens en Cadzand. Op de Waddeneilanden vind je ze vooral op strekdammen, zoals op Vlieland en op de Eierlandse Dam op Texel. Op de vaste verblijfplaatsen worden, zo blijkt uit onderzoek met kleurringen, vaak maandenlang en van jaar op jaar dezelfde individuen aangetroffen. In het binnenland is een paarse strandloper erg zeldzaam.

Overwintert ook binnen de Poolcirkel

Hoewel er nog maar weinig ringmeldingen zijn, komen paarse strandlopers die bij ons overwinteren vermoedelijk vooral uit Canada, Scandinavië en Noord-Rusland. Canadese broedvogels trekken via Groenland en IJsland naar West-Europa. Veel vogels overwinteren binnen de Poolcirkel, zoals aan de Barentszzee. In IJsland broedt een eigen ondersoort (littoralis) die niet wegtrekt en het hele jaar door in IJsland blijft. In Noorwegen broedt een populatie paarse strandlopers, waarvan de vogels gemiddeld kleiner en kortsnaveliger zijn. Deze populatie overwintert in Engeland en Schotland, maar misschien ook in Nederland. Er is nog veel te leren over de trek van paarse strandlopers.

Paarse strandlopers trekken na maart terug naar het noorden, dus nu zijn ze nog steeds te zien.