Navigatie overslaan
Alle berichten

Nederlander wil meer natuurvriendelijk geproduceerd voedsel

Geplaatst op 30 september 2015

Ruim 70 procent van de Nederlanders vindt dat het niet goed gaat met de natuur van ons boerenland. De meerderheid van de Nederlanders maakt zich volgens nieuw onderzoek van Motivaction in opdracht van de Vogelbescherming zorgen over het boerenlandschap, en 62 procent van de Nederlanders wil meer natuurvriendelijk geproduceerd voedsel. Mensen waarderen vooral de rust, weidevogels en de koeien in de wei en vinden dat de landbouw meer rekening moet houden met de natuur. De onderzoekscijfers werden vandaag op de Weidetop in Amsterdam bekend gemaakt, waar boeren, natuurorganisaties en bedrijven bijeen kwamen om over de problematiek van weidevogels en de melkveehouderij te praten.

De onderzoeksresultaten laten zien dat Nederlanders vooral naar de overheid en de boerenbedrijven kijken om te zorgen voor voldoende natuur op het platteland. Economische vooruitgang vinden ze belangrijk, maar de meerderheid van de Nederlanders vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de natuur.
 
Vogelbescherming Nederland is blij dat het onderzoek laat zien dat er een markt is voor natuurvriendelijke producten. “Nederlanders willen geen producten die de natuur schaden, maar voedsel waarbij tijdens de productie rekening wordt gehouden met onder andere weidevogels. Nu zijn de zuivelaars en supermarkten aan zet om te zorgen dat die producten ook echt in het schap komen”, aldus Kees de Pater van Vogelbescherming.
 
Vogelbescherming Nederland maakt zich grote zorgen over de steeds snellere achteruitgang van weidevogels. De meest recente cijfers van 2015 bevestigen de snel dalende trend. Door de intensieve melkveehouderij blijft er veel te weinig ruimte over voor grutto’s, kieviten en tureluurs om veilig te broeden en jongen groot te brengen. Daarom pleit de natuurorganisatie met de campagne Red de Rijke Weide voor het terugbrengen van 200.000 hectare grasland naar bloemrijke weide.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in de periode van 14 t/m 24 september uitgevoerd in het online panel van Motivaction: het StemPunt-panel. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.000 Nederlanders en is representatief voor de hele Nederlandse bevolking van 18-80 jaar.