Navigatie overslaan
Alle berichten

Laat weidevogels niet de dupe worden van muizenplaag

Geplaatst op 26 februari 2015

Als gevolg van de muizenplaag in Nederland zullen er op veel plekken graslanden worden vernieuwd. Veel weilanden in de getroffen gebieden zullen daarvoor worden omgeploegd en ingezaaid. Weidevogels dreigen hiervan echter in de cruciale broedperiode de dupe te worden. Vogelbescherming Nederland roept daarom provincies op maatregelen te nemen om de weidevogels te ontzien.

Het grote aantal muizen op dit moment in delen van het land heeft tal van weilanden aangetast en minder geschikt gemaakt voor productie. Veel van de schade door muizen treedt op in gebieden die bekend staan als belangrijke weidevogelgebieden. Vogelbescherming vreest dat herstelwerkzaamheden op veel van deze graslanden in de broedperiode ten koste zullen gaan van grutto, tureluur en andere weidevogels.

Het omploegen en daarna inzaaien van hoogproductief raaigras op plekken waar nu nog oud kruidenrijk grasland staat zal weilanden ongeschikt maken voor weidevogels. Omploegen en inzaaien komend voorjaar tijdens het broedseizoen zal daardoor direct een grote klap toebrengen aan de nesten en kuikens van de vogels. En dat terwijl weidevogels sowieso al zwaar onder druk staan door de intensieve landbouw.

Geen herstelwerkzaamheden in het broedseizoen

Vogelbescherming vraagt daarom in een brief aan de provinciebesturen om geen graslandherstellende maatregelen toe te staan tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 15 juni. Ook vraagt Vogelbescherming het herstel van beschadigde graslanden in belangrijke kerngebieden voor weidevogels met kruidenrijke mengsels te stimuleren door de meerkosten hiervan te financieren.

Afgelopen broedseizoen was bijvoorbeeld voor de grutto zeer slecht. Minder dan de helft van het noodzakelijke aantal jongen dat nodig is om de populatie op peil te houden vloog uit. Vooral als gevolg van het zachte weer waardoor er erg vroeg werd gemaaid. Een tweede seizoen slecht seizoen zal volgens Vogelbescherming ronduit dramatisch zijn.