Navigatie overslaan
Kievit / Shutterstock Alle berichten

Henk Scheffers nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van Vogelbescherming Nederland

Geplaatst op 16 december 2016

Henk Scheffers is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Vogelbescherming Nederland. Scheffers is opgegroeid op een boerderij en heeft al van jongs af aan een grote liefde voor vogels en natuur. Zijn jarenlange bestuurlijke ervaring is voor Vogelbescherming van enorme waarde. Hij was in het verleden onder meer werkzaam voor LeasePlan en SHV Holdings.

Henk Scheffers (68 jaar, Giethoorn) is gisteravond door de Raad van Toezicht (RvT) aangewezen als de nieuwe voorzitter van Vogelbescherming Nederland. Scheffers neemt de voorzittershamer over van Atzo Nicolaï, die na twee termijnen van vier jaar niet meer verkiesbaar is.

Sinds zijn pensionering is Scheffers als commissaris verbonden aan onder meer Heineken, Aalberts Industries  en Koninklijke BAM. Daar komt nu de rol van onbezoldigd voorzitter van de RvT van Vogelbescherming Nederland bij.

Henk Scheffers: ”Vogels zijn van onschatbare waarde voor het behoud van een evenwichtige natuur. Vogelbescherming vervult hierin een belangrijke rol.”  Vogelbescherming is een onafhankelijke natuurorganisatie die opkomt voor alle vogels in het wild en hun leefgebieden. Vogelbescherming in één van de partners van BirdLife International. BirdLife International is actief in 122 landen. 

Henk Scheffers is in zijn vrije tijd actief vogelaar en houdt zich bezig met natuurbescherming. Zo richtte hij een eigen weidevogelrustgebied in Giethoorn in. Scheffers: “Het geeft een enorme voldoening om te zien hoe de weidevogelstand verbetert bij een extensief beheer van de weilanden.”

Vogelbescherming Nederland is de heer Atzo Nicolaï zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in de afgelopen acht jaar.