Navigatie overslaan
Knobbelzwaan / Agami - Wim Wilmers Alle berichten

Gruwelijke zwanenmoord

Geplaatst op 21 maart 2016

Afgelopen tijd zijn er bij EénVandaag en bij Hart van Nederland beelden vertoond waar te zien was hoe jagers in Zuid-Holland knobbelzwanen doden. De jagers schieten met hagel waardoor een deel van de zwanen aangeschoten ter aarde stort en vervolgens door honden wordt gepakt. De betrokken jagers gedragen zich in de uitzending agressief tegen dierenarts Saskia de Rooij, die zich tegen deze wrede handelswijze van de betrokken jagers verzet.

Geschokt

De provincie Zuid-Holland heeft een ontheffing verleend voor het doden van knobbelzwanen ter voorkoming van schade aan agrarische bedrijven. Het verlenen van een dergelijke ontheffing is onder strikte voorwaarden toegestaan, maar dan moet er wel sprake zijn van ernstige schade. De schade die de knobbelzwanen veroorzaken is minimaal.

Vogelbescherming is zoals velen geschokt over zowel deze ontheffing en als over de manier waarop de jagers de zwanen doden. Helaas staat deze zwanenmoord niet op zichzelf. Te makkelijk en te snel verlenen provincies ontheffingen voor het doden van vogels, als er ook maar een beetje schade optreedt. Bij grote zichtbare vogels als zwanen valt dat meer op, dan bij bijvoorbeeld duiven of kraaien, maar ook daar zijn de praktijken vaak niet zachtzinnig.

Bezwaar maken

Vogelbescherming houdt samen met andere natuur- en dierorganisaties in de gaten of provincies hun taken en bevoegdheden zorgvuldig uitoefenen. Waar nodig ondernemen we juridische actie. Vogelbescherming maakt selectief bezwaar tegen ontheffingen die provincies verlenen.
Daarbij speelt o.a. of het gaat om vogels die achteruit gaan, zoals recentelijk bij smienten in Noord- en Zuid-Holland. Daarnaast moet er sprake zijn van een aantoonbare schending van het natuurbeschermingsrecht. Én er moet een reële kans zijn om de procedure ook daadwerkelijk te winnen. Met een verloren zaak zijn de vogels niet geholpen.

Dat laat onverlet dat we vinden dat provincies moeten stoppen met gemakzuchtig toestemming te geven om vogels te doden, zeker als er maar een beetje schade of overlast is. Er loopt nog een procedure tegen deze ontheffing die is gestart door de Faunabescherming. Wij kijken met belangstelling uit naar de uitkomst daarvan.