Navigatie overslaan
Alle berichten

CBS: Spreeuw in de gevarenzone

Geplaatst op 13 november 2014

Het aantal spreeuwen in ons land is sinds de jaren ’90 sterk achteruit gegaan. Dat blijkt uit onder van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS deed onderzoek naar de tien meest voorkomende vogels in de steden. Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal huismussen de afgelopen 15 jaar flink is afgenomen, maar dat die achteruitgang inmiddels gestopt is.

Het CBS deed het onderzoek op basis van tellingen van Sovon en Vogelbescherming, het compendium van de Leefomgeving en studies in het kader van Het Jaar van de Spreeuw. Daaruit komt hetzelfde beeld naar voren als uit andere onderzoeken, namelijk dat de populatie spreeuwen hard achteruit gaat.
Sinds de jaren ’90 is het aantal spreeuwen gehalveerd. Voor Vogelbescherming Nederland reden om samen met Sovon dit jaar uit te roepen tot het Jaar van de Spreeuw. De mogelijke oorzaak heeft waarschijnlijk te maken met de grote sterfte onder jonge spreeuwen, doordat ze vermoedelijk minder voedsel vinden in het landelijk gebied.

Ook de huismus is flink in aantal afgenomen, maar die achteruitgang is sinds de eeuwwisseling gestopt. De populatie kauw, koolmees, merel, Turkse Tortel en vink zijn stabiel. Het aantal houtduiven en koolmezen neemt toe.