Navigatie overslaan
Tureluur / Jelle de Jong Alle berichten

Aan de vooravond van nieuw landbouwbeleid

Geplaatst op 22 mei 2018

Veertig procent van het Europese budget is bestemd voor landbouwsubsidies. De Nederlandse sector krijgt jaarlijks 600-700 miljoen euro. Waarom maakt Vogelbescherming zich hier druk over? Cees Witkamp van het team Landelijk Gebied legt uit waarom.

Voor wie dat eerder niet meekreeg: wat heeft Europees landbouwbeleid te maken met vogels?

“Het is simpel. De enorme achteruitgang van alle boerenlandvogels, van grutto tot veldleeuwerik en patrijs en nog veel meer soorten, is rechtstreeks te koppelen aan intensivering van de landbouw waar heel veel Europese subsidie in gaat zitten. De meeste vogels van de Rode Lijst hebben het platteland als leefgebied, de link is heel helder.

Daarnaast subsidieert Europa vanuit de landbouwsubsidies bijvoorbeeld ook het weidevogelbeheer, maar het bedrag wat daar mee is gemoeid, is een schijntje op de begroting.

Na de Tweede Wereldoorlog was het devies voor Europa dat de voedselproductie veilig gesteld moest worden. Dat doel onderschrijft iedereen. Maar de huidige productie die in Nederland vooral de export dient, is helemaal uit de hand gelopen. De natuur en het landschap zijn de dupe.”

Wat doet Vogelbescherming hieraan?

“We zijn op veel fronten actief. Samen met onze Europese BirdLife partners bestoken we de beslissers in Europa om het anders te doen. In Nederland spreken we ook de politiek aan. Dat doen we samen met organisaties zoals Natuurmonumenten, Wereld Nederland Fonds, de Landschappen en de Vlinderstichting.

Tegelijk werken we samen met boeren die laten zien dat het anders kan. Die boeren doen extra dingen voor de natuur, voor de insecten, het bodemleven en voor vogels.

En we spreken producenten en consumenten aan. Je kan steeds meer producten kopen van boeren die zich wél op een goede manier inzetten voor de natuur. Zo kunnen consumenten bijdragen aan een omslag.”

Waar staan we nu met dat Europese landbouwbeleid?

“De looptijd van het Europese landbouwbeleid is steeds zeven jaar. Nu staan we aan de vooravond van besluiten over een nieuwe periode die waarschijnlijk ingaat in 2022.”

Hoe hangt de vlag ervoor?

“Door andere prioriteiten binnen Europa en de Brexit is er minder geld voor landbouw beschikbaar. Bovendien lijkt er vooral gekort te worden op plattelandsontwikkeling, waar ook het agrarisch natuurbeheer onder valt.

Verder krijgen de lidstaten vermoedelijk meer zeggenschap over de besteding van het landbouwgeld. In theorie kan dat goed uitpakken voor de natuur, maar in de praktijk zie je nu al dat veel landen volop gaan voor productieverhoging, met de Nederlandse landbouw als voorbeeld.

Carola Schouten laat overigens wel hoopvolle geluiden horen. We hopen dat haar ideeën over een andere aanpak meer weerklank vinden.

Onze inzet is: geef alleen maar ook voldoende subsidie aan boeren die zich inzetten voor maatschappelijke waarden zoals natuur, milieu en landschap en wel zodanig dat de maatregelen die zij nemen ook effectief zijn.”

Is er nog iets bemoedigends dat uit Europa komt?

“De Europese natuursubsidies van LIFE worden met 50% verhoogd. Mooi natuurlijk. Er kan veel goeds mee gedaan worden.

Wat wel zo is, als je dat extra bedrag afzet tegen de mogelijke kortingen op het agrarisch natuurbeheer valt de balans voorlopig nog negatief uit voor natuur. Maar het zijn allemaal nog concept-plannen. Ik hoop dat veel mensen de komende tijd van zich laten horen en daarmee de politiek onder druk zetten om het landbouwbeleid wél anders aan te pakken.”

Magazine Slimme vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en boerenlandvogels. In dit eenmalige magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij een rendabel bedrijf combineren met de zorg voor natuur.

Vraag pdf magazine aan

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws