Vogelbescherming Nederland heeft CBF erkenning

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden.

Wat is een erkend goed doel? Bekijk de video

Voor vragen, klachten en een actuele lijst van erkende goede doelen:

  • Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 417 00 03 of www.cbf.nl.