Navigatie overslaan
Ralreiger / Elwin van der Kolk

Ralreiger

Squacco Heron, Ardeola ralloides - Reigers (Ardeidae)

De ralreiger is een van de zeldzaamste reigers. Hij komt voornamelijk voor in Zuid- en Oost-Europa. Tot in de 19e eeuw was het een broedvogel in Nederland op het inmiddels niet meer bestaande Schollevaarseiland bij Nieuwerkerk aan de IJssel. Dit moerasbos werd in 1874 ontgonnen en daarmee verdween de ralreiger als broedvogel uit ons land. De laatste jaren duiken er op steeds meer plekken in ons land ralreigers op, soms meerdere op één plek. Kenmerkend aan ralreigers zijn de geheel witte vleugels die pas opvallen bij het opvliegen.

Ralreiger / Agami

Herkenning

Relatief kleine reigerachtige, grotendeels zacht perzik-oranje van kleur, met gele poten en grijze snavel met zwarte punt. Bovendelen kunnen bruin getint zijn, kop in broedkleed gestreept met lange sierveren. In winterkleed en onvolwassen vogels doffer bruin kleed met gestreepte kop en hals. In vlucht opvallend geheel witte vleugels (verborgen onder schouderveren in zit) die de vogel een totaal ander uiterlijk geven.

Geluid

Korte raspende roep, ergens herinnerend aan meeuwengeluid.


42-47 cm, spanwijdte 80-92 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

Broedt van april-juni in kolonies. Heeft één legsel met doorgaans 4-7 eieren. Broedduur 22-24 dagen. Heeft nest vaak in de buurt van andere reigerachtigen, ook in grotere reigerkolonies - tot 2000 nesten - met nesten 5-10 meter van elkaar af. Het verborgen nest bevindt zich vlakbij of boven water in riet, dichte takkenbossen of in een boom. Nest wordt samen gemaakt, maar het mannetje verzamelt het materiaal. Vrouwtje is vermoedelijk degene die op de eieren zit. De eieren komen asynchroon uit. Na circa 45 dagen zijn de jongen vliegvlug.

Leefgebied

Ralreigers houden van weelderig begroeide sloten en plassen waar ze op de waterplanten en tussen het riet wachten tot er iets eetbaars voorbij komt. Ook zoeken ze al wadend door ondiep water naar voedsel. Broeden vindt plaats in dichte struiken, riet of bomen in of bij het water.

Voedsel

Relatief kleine insecten (tot 10 cm), larven, amfibieën en vissen.

Vogeltrek

Europese populaties trekken naar Afrika ten zuiden van de Sahara; Afrika kent ook grote populaties die daar het hele jaar verblijven. Europese vogels trekken in augustus-november in een breed front over de Middellandse Zee en de Sahara. Vanaf april-mei is de terugtrek naar de broedgebieden, waarbij soms vogels 'doorschieten' naar Nederland en andere Noordwest-Europese landen.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

Afnemende trend vooral in de Balkan. In sommige andere landen (Spanje) is een lichte toename geconstateerd.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Zeldzame soort. Grotere kans op waarnemingen van eind mei tot begin juli in natte natuurontwikkelingsgebieden in het Groene Hart.

In Europa

Broedvogel rond de Middellandse Zee (her en der), en vanaf Oost-Roemenië en verder oostelijk (Oekraïne) steeds talrijker, rondom de Zwarte Zee.

Meer informatie


Bescherming

Internationale populatie geldt niet als bedreigd. Heeft wel te lijden onder verlies en achteruitgang van leefgebied.

Wat wij doen

De ralreiger zou in Nederland kunnen profiteren van de inspanningen van terreinbeheerders en Vogelbescherming om nieuwe natte natuurgebieden te creëren, zoals onder meer in het kader van klimaatbuffers.

Meer weten?


Wet- en regelgeving

De ralreiger is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn ralreigers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de ralreiger is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming. De soort komt slechts in beperkte mate in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal