Navigatie overslaan
Groenling / Shutterstock

Vaste planten

Roodborsten, merels, zanglijsters, heggenmussen: ze scharrelen graag in uw tuin tussen de struiken op zoek naar eten. Vaste planten en onderbeplanting vergroten de mogelijkheden om ongemerkt insectjes weg te pikken. Later in het seizoen zijn de zaden ook aantrekkelijk. Laat uitgebloede planten daarom staan tot het voorjaar.

Adderwortel

Persicaria

Beemdkroon

Knautia arvensis

Boerenwormkruid

Tanacetum vulgare

Duizendknoop (niet de Japanse!)

Polygonum

Engels gras

Armeria maritima

Gele dovenetel

Lamium galeobdolon

Gevlekte Aronskelk

Arum maculatum

Gewone salomonszegel

Polygonatum multiflorum

Guldenroede

Solidago virgaurea

Judaspenning

Lunaria annua

Kattenstaart

Lythrum salicaria

Knoopkruid

Centaurea jacea

Kogeldistel

Echinops

Koninginnekruid

Eupatorium cannabinum

Lelietje-van-dalen

Convallaria majalis

Lievevrouwebedstro

Galium odoratum

Look-zonder-look

Alliaria petiolata

Maagdenpalm

Vinca minor

Margriet

Chrysanthemum leucanthemum

Penningkruid

Lysimachia nummularia

Ridderspoor

Delphinium elatum

Robertskruid

Geranium robertianum

Spirea

Astilbe

Teunisbloem

Oenothera

Varens

Veldsalie

Salvia pratensis

Verbena

Verbena bonariensis

Vetkruid

Sedum

Vingerhoedskruid

Digitalis purpurea

Vrouwenmantel

Alchemilla mollis

Wilde bertram

Achillea ptarmica

Wilde marjolein

Origanum vulgare

Wilde tijm

Thymus serpyllum

Zenegroen

Ajuga reptans

Zwarte toorts

Verbascum nigrum