Navigatie overslaan
Tjiftjaf op meidoorn / Shutterstock

Solitaire bomen

Veel vogels profiteren van een boom (boompje) in de tuin, zoals merels, zanglijsters, huismussen, boomkruipers, boomklevers en mezen. Ook maakt u kans op gaaien en grote bonte spechten. Bomen bieden uitzicht, voedsel, veiligheid en maken voortplanting mogelijk doordat er plek is voor nesten.

Appelboom

Malus

Beuk

Fagus sylvatica

Hulst

Ilex aquifolium

Kroosjes

Prunus domestica ssp.insititia

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

Meelbes

Sorbus aria

Morel

Prunus cerasus

Pruim

Prunus domestica

Ruwe berk

Betula pendula

Vogelkers

Prunus padus

Zachte berk

Betula pubescens

Zoete kers

Prunus avium

Zomereik

Quercus robur

Zwarte els

Alnus glutinosa