Navigatie overslaan

Turing Foundation

De Turing Foundation is opgericht in 2006 door Pieter Geelen en zijn vrouw uit de opbrengsten die hij als mede-oprichter verkreeg bij de beursgang van TomTom. De bescherming en het duurzaam gebruik van natuur en haar (bio)diversiteit staat centraal in de initiatieven die Turing Foundation ondersteunt. Turing Foundation steunt een trekvogelproject van Vogelbescherming en zusterorganisatie Naturama in Burkina Faso. Het doel van het project is om trekvogels die jaarlijks op en neer naar de Sahel vliegen beter te beschermen en tegelijk het levensonderhoud van mensen daar te verbeteren.