Navigatie overslaan

Het Cultuurfonds geeft cultuur de kans

Het Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland - op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, passie en talent moedigen wij aan met subsidies, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en bijdragen uit loterijen kan het fonds jaarlijks meer dan 3600 projecten en personen ondersteunen. Dat maakt het Cultuurfonds, met een landelijk bureau en vijftien regionale afdelingen, het grootste particuliere cultuurfonds van Nederland.

Het Cultuurfonds ondersteunt al jaren diverse projecten van Vogelbescherming Nederland, zoals:

  • Beleef de lente junior. Via webcams in nestkasten kunnen kinderen en scholen kennismaken met vogels.
  • Documentaire “de Vogelwachter’, over de laatste vogelwachters van de Boschplaat op Terschelling, gemaakt door Hans den Hartog.
  • Patrijs weer boven het maaiveld uit. Beschermingsmaatregelen, zoals de aanleg van struweel en bloemrijke stroken, in het veld om de patrijzen weer terug te brengen in het landelijk gebied.
  • Bescherming van velduil en blauwe kiekendief in het Waddengebied.