Navigatie overslaan

Stern Groep NV sponsort onze sterns

Stern Groep NV is betrokken bij het lot van vogels en natuur. Dat blijkt niet alleen uit de gekozen vogelnamen voor haar verschillende autobedrijven, maar ook uit de samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Vier van de vijf in Nederland broedende sterns worden bedreigd. Stern Groep steunt daarom het werk van Vogelbescherming, gericht op projecten voor sterns.
Infographic Stern Broedeiland Vogelsand

Hulp voor sterns langs de kust

Vanaf 2008 steunt Stern Groep de sterns die langs de Nederlandse kust broeden: noordse stern, dwergstern, visdief en grote stern. Met het geld worden o.a. broedlocaties gerealiseerd voor grote sterns, visdieven en dwergsterns. In de periode 20013-2015 steunt Stern Groep de aanleg van het broedeiland Vogelsand. Rond de bestaande leidam bij Den Oever kan via natuurlijke aanslibbing en eventueel baggeren een nieuw broedeiland ontstaan. Deze locatie ligt in een bijzonder voedselrijk gebied dankzij de nabijheid van zoet en zout water en de overgang daartussen. De potentie blijkt al uit de vele aanwezige vissende sterns en de recente kolonisatie van de leidam door honderd paar lepelaars. Door de aanleg van het broedeiland bieden we sterns en andere vogels een broed en rustplaats dichtbij de goede visplekken.

Meer informatie over het broedeiland Vogelsand is te vinden op de pagina’s over het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen.

 

Profiel Stern Groep NV

Stern Groep is een van de grotere automotive ondernemingen. Stern Groep is sinds 2000 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. Het bedrijf is vooral actief in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant.