Navigatie overslaan

2016: Jaar van de Kievit

Kieviten die in het voorjaar boven een weiland buitelen, waarbij hun karakteristieke ‘kie-woeiet’ klinkt. Om intens van te genieten. Maar het gaat niet goed met de kievit. Vanaf halverwege de jaren ’90 neemt het aantal broedende kieviten in rap tempo af. Tegenwoordig zelfs met 5 procent per jaar. Er moet wat gebeuren om het tij te keren. Daarom is 2016 door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit.

 

Er zijn sterke aanwijzingen dat de afname van de kievit voor een deel wordt veroorzaakt doordat te weinig jonge kieviten hun eerste weken overleven. Daar doen we in 2016 onderzoek naar. Daarbij kijken we ook naar het effect van bepaalde maatregelen op de overlevingskansen. Zo leren we hoe we de kievit in Nederland een eerlijke kans kunnen geven.

Help mee

U kunt ons helpen in het Jaar van de Kievit:

  • Aan broedvogeltellers vragen we om extra aandacht te besteden aan alarmerende vogels en de aanwezigheid van kuikens. Daarnaast zijn er verspreid over het land onderzoeksgebieden waarin volwassen en jonge kieviten geringd worden. Voor die gebieden zoeken we vrijwilligers die met regelmaat geringde vogels willen aflezen. Kijk daarvoor op Jaar van de kievit
  • Wilt u financieel bijdragen, kijk dan op www.vogelbescherming.nl/helpweidevogels.

 

Speel het Kievitbordspel

Kievitkuikens hebben het erg moeilijk bij het opgroeien. Vorig jaar bleek uit ringonderzoek dat slechts circa 10% de eerste weken overleefde. Met onderzoek naar deze overlevingskansen gaan Sovon, Vogelbescherming en het Vogeltrekstation na in wat voor gebieden jonge Kieviten het meest succesvol zijn en welke maatregelen kunnen helpen. De aantallen broedende Kieviten zijn in Nederland sinds 1990 bijna gehalveerd.

Tegen welke gevaren loopt een kievitkuiken aan als ie opgroeit? Welke obstakels en gevaren moet hij allemaal overwinnen voor hij zelfstandig is?

Speel het spel en ontdek het zelf!


Meer weten over kieviten, de problemen waar kuikens tegenaan lopen en het onderzoek? Kijk dan hier.  

Infographic Jaar van de Kievit

Gedrukte exemplaren van de infographic zijn gratis aan te vragen via het Servicecentrum van Vogelbescherming (030 - 69 37 700). Zo lang de voorraad strekt.
Download de infographic (pdf, A3)