Navigatie overslaan
veldleeuwerik / shutterstock

Help mee Europees Landbouwbeleid te veranderen

De Living Land actie voor het toekomstige landbouwbeleid in Europa is afgesloten.

De Europese Commissie bereidt een nieuw Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid voor. Dat beleid bepaalt de toekomst van de landbouw en de voedselproductie, ook in Nederland. Veel Europese natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de kaalslag op het platteland veroorzaakt door het huidige landbouwbeleid. Niet alleen vogels en natuur delven het onderspit, ook veel boeren komen in de problemen. 

De Europese Commissie heeft een publieksconsultatie opgezet waaraan iedereen kan meedoen. Hoe meer mensen laten weten dat het zo niet langer kan, hoe beter. Natuurorganisaties in heel Europa voeren daarvoor campagne onder de noemer Living Land. In Nederland wordt dat gecoördineerd door Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming. Vogelbescherming staat al jaren op de bres voor een ander type natuurinclusieve landbouw via Red de Rijke Weide.

De Living Land actie voor het toekomstige landbouwbeleid in Europa is afgesloten. De respons was overweldigend: in totaal hebben 258.708 mensen via deze actie aangegeven dat zij een ander landbouwbeleid in Europa willen dan het huidige, met meer aandacht voor biodiversiteit, natuur, landschap en gezond voedsel. De actie werd ondersteund door ruim 600 organisaties die hun logo toevoegden aan de website Living Land. 

Naar verwachting zal rond 11 mei de Europese Commissie met de eerste resultaten van de campagne komen. We houden u via deze site hiervan op de hoogte.