Groene toekomst voor jonge boeren

Het samenwerkingsproject ‘Greener future for young farmers’ wil jonge boeren meenemen naar een groenere toekomst. Daarom stellen de partners komend jaar natuurinclusieve lespakketten beschikbaar in het groene onderwijs voor jonge boeren in opleiding.

Tot voor kort lag de focus van het agrarische onderwijs op gewaskennis, schaalvergroting en techniek. Het werken met natuur kreeg niet veel aandacht. Maar dat gaat veranderen, want op die voet doorgaan is geen optie meer in een wereld in biodiversiteitscrisis. Natuurinclusieve landbouw (NIL) is daarom in opkomst. Om natuurinclusieve landbouw verder te ontwikkelen, zijn boeren nodig die daadwerkelijk met natuur gaan werken op hun bedrijf. Die jonge boeren moeten dan wel weten wat hun kansen en mogelijkheden zijn, dus dat vraagt om een aangepast lespakket.

Greener future for young farmers

Vanuit de Europese Unie is subsidie toegekend voor het project ‘Greener future for young farmers’. Dit initiatief van Vogelbescherming Nederland (VBN) maakt het mogelijk voor docenten om samen met het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving en Hogeschool Van Hall Larenstein onderwijsondersteunend materiaal over natuurinclusieve landbouw te verzamelen en te ontwikkelen voor alle niveaus in het groene mbo en hbo.

Projectleider:
Ralph Smits, 030-6937700

Projectmedewerker:
Celine Roodhart
Piet Spoorenberg

Projectondersteuning:
Angela Broekhuizen

Financiën:
Tanja Ultee

Communicatie:
Lars Soerink

Projectmedewerker:
Susan van der Giessen
Ger van Laak

Projectmedewerker:
Rosemarie Slobbe
Astrid Manhoudt

Projectmedewerker:
Susan van der Giessen
Tjalling Huisman

Wat we doen

Het belangrijkste doel van het project is jonge boeren meenemen naar een groenere toekomst.
Allereerst inventariseren we de vraag en het aanbod van mbo- en hbo onderwijs wat betreft scholingsmateriaal over natuurinclusieve landbouw. Deze resultaten zijn gedeeld en bediscussieerd tijdens een workshop op donderdag 28 november (Boerinn in Kamerik). Daar werd gebrainstormd met experts hoe we de natuurinclusieve landbouw als thema kunnen inpassen in het huidige curriculum.
Vervolgens delen we deze kennis tijdens een event en publiceren we het natuurinclusieve lesmateriaal als lesformats op groenkennisnet.nl. Ook testen we innovatieve onderwijsmethoden in pilots. De insteek is praktisch, interactief en creatief.

Ook u kunt praktische en beeldende materialen toevoegen, die gaan over natuurinclusieve landbouw en waar uw collega’s in het onderwijs wat aan kunnen hebben.

Prijsvragen Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs

Door de huidige coronacrisis zullen er zeker voor de zomervakantie 2020 geen fysieke activiteiten plaatsvinden.
De begeleidende werkgroep heeft een aantal activiteiten uitgedacht die in deze omstandigheden wel uitgevoerd kunnen worden en mogelijk ook een bijdrage leveren aan online activiteiten van studenten.

De activiteiten betreffen een drietal prijsvragen voor docenten, studenten en jonge boeren:
1. Fotowedstrijd ‘Natuur op het agrarisch bedrijf’
2. Video-essay Natuurinclusieve landbouw
3. De beste ‘ingeblikte les’ met een natuurinclusief thema

Daarnaast wordt er op 19 mei 2020 een webinar georganiseerd met korte lessen over natuurinclusieve
landbouw gebaseerd op het programma van de eerder geannuleerde onderwijsdagen in april.

Download de pdf met meer informatie.

Terug- en vooruit kijken

De onderwijsdagen die gepland stonden in april zijn verplaatst! Onder voorbehoud vindt de onderwijsdag in Alkmaar plaats op 22 september en die in Den Bosch op 24 september 2020.

De dagen staan in het teken van het presenteren van kennis en voorbeeldpraktijken. Docenten (V)MBO & HBO, lectoren, betrokken studenten, boeren, beleidsmakers, onderzoekers en andere stakeholders zijn van harte uitgenodigd. De wiki natuurinclusieve landbouw van het GroenKennisNet zal als leidraad dienen voor het programma, dat bestaat uit een plenaire start gevolgd door een aantal parallelle tafelsessies.

Op 28 november 2019 vond de Onderwijsdag ‘Natuurinclusieve Landbouw – greener future for young farmers’ plaats. Op deze onderwijsdag spraken kenners over ervaringen en resultaten van een natuur-inclusieve landbouw. De uitdaging voor de sector is om van een eenzijdig op productie gerichte landbouw te komen tot een natuur-inclusieve aanpak. Veel kennis is er al, maar in landbouwopleidingen vind die nog nauwelijks een plek. Dat gaat veranderen.

 

 

Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs

Natuurinclusieve landbouw staat al een aantal jaren hoog op de agenda van landelijk en provinciaal beleid in Nederland. Greener futere for young farmer is niet het enige initiatief. NIL wordt gezien als een belangrijke en gewenste ontwikkeling van de Nederlandse landbouw. Het groene onderwijs in de hele kolom (van mbo tot wo) is voor de ontwikkeling van de landbouw altijd belangrijk geweest en heeft ook nu een belangrijke rol te vervullen.

Deze rol is bevestigd in de ‘Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs’, die door alle groene onderwijsinstellingen, de universiteiten van Groningen en Utrecht, de provincies, BoerenNatuur, Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en drie ministeries is ondertekend. Vanuit deze Green Deal wordt onderwijsmateriaal op het gebied van Natuurinclusieve Landbouw ontwikkeld, gedeeld, ontsloten en vooral -hopelijk- gebruikt.

Contactpersoon

Ralph Smits
030-6937700
Neem contact met mij op

Gerelateerde items