Navigatie overslaan
Hond verstoort scholekster / Shutterstock

Verstoring

Steeds vaker blijkt dat wij mensen een groot negatief effect op vogels en andere beesten hebben als we buiten recreëren. En het is zo lekker, even een frisse neus halen, met de hond een lekkere wandeling maken, buiten sporten, mooie natuurfoto’s maken of vogels kijken, gewoon even de benen strekken, of tot rust komen. Vogelbescherming roept op om te blijven genieten van de natuur, maar zonder die te verstoren.

Help ook mee aandacht te vragen voor vogels

Vogelbescherming heeft 3 animatiefilmpjes gemaakt over de 3 belangrijkste bronnen van verstoring. Over:

 • Strandbroeders
 • Honden in de natuur
 • Kitesurfen

Help ook mee die te verspreiden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er rust is op de plekken die voor vogels zo belangrijk zijn.

De filmpjes zijn te downloaden in liggend (1920x1080) of vierkant (1080x1080) formaat en goed bruikbaar om te delen via sociale media, (nieuws)websites etc. 

Animatiefilmpjes: Studio JobJob

Help de natuur en vogels met de volgende tips:

 1. Houd afstand tot vogels en andere dieren.
 2. Houd je aan de regels die bij elke ingang van een natuurterrein op een bord staan.
 3. Betreed geen gebieden die niet toegankelijk zijn en blijf op de aangewezen paden en routes.
 4. Ga je kitesurfen, kite alleen op de aangewezen kite plaatsen.
 5. Wandel je met de hond, houd je hond aan de lijn in de natuur!
  We vragen hondeneigenaren de hond aan te lijnen waar het moet. Dit wordt aangegeven op de (informatie)borden. Zoek online naar losloopgebieden voor honden, bijvoorbeeld op wandel.nl of inhetlandschap.nl.
 6. Nederland telt vele fantastische vogelkijkhutten. Daar geniet je van vogels zonder ze te verstoren.
 7. Bewaar de rust als je in een natuurgebied aan het genieten bent. Rust is niet alleen voor de vogels fijn, maar ook voor andere natuurbezoekers.

Voorlichting belangrijk

Vogelbescherming heeft de kennis gebundeld over de effecten van (verstorende) recreatie op vogels in een rapport. Die effecten zijn vaak groter dan gedacht. Met de kennis uit het rapport kunnen overheden, terreinbeherende organisaties, recreatieschappen en particuliere grondeigenaren aan de slag, net zoals recreatieondernemers, evenementenorganisaties, sportclubs en andere belanghebbenden.

Het rapport bestaat uit twee delen en is alleen online beschikbaar. Deel 1 gaat in op recreatievormen en leefgebieden, deel 2 op vogelsoorten.

Ingrid Aaldijk, programmamanager Wij&Wadvogels bij Vogelbescherming Nederland, benadrukt de impact van verstoring: “Ook wanneer er geen kuikens of eieren zijn, heeft menselijke verstoring impact. Bijvoorbeeld op onze trekvogels die het Waddengebied bezoeken als belangrijk rust- en voedselgebied. De vogels verliezen veel energie door het onnodig opvliegen. Het vermindert hun overlevingskansen. Dit heeft op lange termijn ernstige gevolgen voor het gehele ecosysteem. Met eenvoudige tips kan iedereen bijdragen aan rust voor vogels: blijf op de paden en houd je hond aan de lijn.”

Kitesurften / Shutterstock Kitesurften / Shutterstock
Broedgebied strandbroeders / Hans Peeters Broedgebied strandbroeders / Hans Peeters

Handhaving belangrijk

Minder paden die natuurgebieden doorsnijden zijn belangrijk. Ingrid Aaldijk: "Minder verharde paden (want gevaarlijk voor veel kruipende/springende dieren). Veel minder mensen die van de paden afgaan, geen loslopende honden en méér handhavers zijn nodig. Ook daar vragen we als organisatie geregeld aandacht voor. Te veel bezuinigingen in het verleden hebben hun tol geëist."

Recentelijk hebben we in Zeeland onderzocht hoe het met de handhaving is gesteld. Recreatiedruk, vijandig publiek, versnippering van de handhaving, beperkte capaciteit, geografische spreiding: er blijken véél uitdagingen die het werk van groene handhavers in Zeeland bemoeilijken. Dit komt naar voren uit het onderzoek dat Annika Nugteren uitvoerde voor Vogelbescherming, in het kader van het Actieplan Deltanatuur Zuidwestelijke Delta 2050. Die beperkingen in de handhaving kunnen grote gevolgen hebben voor vogels, want het onderzoek toont ook een grote overlap van recreatiegebied aan met kwetsbaar vogelgebied.

Het onderzoek benadrukt verder de waarde van de groene boa’s als bron van kennis en ervaring voor het begrijpen en aanpakken van de problemen met de handhaving. Hun inzet en betrokkenheid bij natuurgebieden maken hen tot belangrijke schakels in het vinden van oplossingen voor het spanningsveld van natuurbescherming en recreatie.

Download het onderzoeksrapport.

Pimpelmees / Shutterstock Pimpelmees / Shutterstock

Vogelfotografie zonder verstoring

Vogelfotografie is een fantastische hobby waar een groeiende belangstelling voor bestaat. Met mooie vogelfoto's en -films worden bovendien veel mensen gewonnen voor de natuur en dat is pure winst. Belangrijk blijft wel het besef dat vogels geen fotomodellen zijn. Dat vraagt om een omzichtige en respectvolle benadering, waarbij vogels niet worden verstoord. Soms gaat het mis. Eens in de zoveel tijd duiken berichten op over verstoorde nesten door te gretige fotografen.
Daarom zetten we nog een keer op een rij hoe te werk te gaan.