Navigatie overslaan
Stadsbiotoop / Jip Louwe Kooijmans

Stadsvogelbalans

Op gezette tijden publiceert Vogelbescherming in samenwerking met Sovon een Stadsvogelbalans. Daarin staan trends, aantallen en bijzonderheden over vogels in de stad.

Trends in de stad

De achteruitgang van de huismus in ons land is gestopt, de soort lijkt zelfs licht toe te nemen in de stad. Tegenover het positieve nieuws over de huismus, staat het slechte nieuws over de spreeuw. De soort neemt in de stad in aantal hard af. Dit blijkt uit de Stadsvogelbalans 2013 van Vogelbescherming Nederland. In de Stadsvogelbalans worden de trends van alle broedvogels in de stad weergegeven.

De stadsvogelbalans is samengesteld op basis van telgegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het geeft de meest recente stand van de broedvogels in de stad weer. Van de 63 onderzochte soorten gaan er 20 achteruit en 28 vooruit.