Workshops vogelvriendelijke beheer golfbanen

Golf en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vogels hebben hierin een bijzonder plekje. Er zijn veel golfers die naast hun liefde voor golf, een passie hebben voor vogels en natuur. Met het project Committed to Birds hebben de Nederlandse Golf Federatie en Vogelbescherming Nederland voor ogen om de rol van de golfbaan voor vogels verder te verankeren.

Het allereerste belang van een golfbaan is natuurlijk de prettige bespeelbaarheid van de baan. De tee, de fairway en de green moeten er altijd zo goed mogelijk bij liggen. Het gaat bij Committed to birds om een gemeenschappelijk belang: optimale bespeelbaarheid én goed voor de natuurwaarde van de baan. Elke baan kan dat op een eigen manier in praktijk brengen.

De werkwijze van Committed to birds kent een planmatige aanpak in 4 stappen.

  1. Nulmeting
  2. Visieontwikkeling
  3. Werkplan
  4. Evaluatie

Data workshops

  • 17 oktober 2018. Workshop vindt plaats in het clubgebouw van Rijk van Nunspeet.

Aanmelden

Aanmelden voor de workshops kan door een e-mail te sturen.

Het rapport Vogels en Golfbanen, een leidraad voor vogelvriendelijk golfbaanbeheer, dat in 2015 is uitgebracht door de Nederlandse Golf Federatie en Vogelbescherming Nederland.

Het werkboek Committed to birds is een hulp bij het opstellen van een werkplan om de golfbaan te verbeteren als leefgebied van vogels.