Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Natuur in de stad / Jouke Altenburg

Door Willem Veenhuizen
Stadsvogeladviseur

Willem Veenhuizen

Vogels zitten niet vanzelfsprekend in uw tuin. Het is een combinatie van voedsel, nestplaatsen, beschutting, vegetatie en inrichting.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

De vogelwereld met alles wat erbij hoort blijft je boeien en altijd zijn er onderwerpen voor onderzoek en beleving. Vooral in samenhang met vegetatie en biotoop. Bescherming blijft noodzaak en moet duurzaam doorgaan op alle niveaus.

Werkgebied

Baronie van Breda

Willem Veenhuizen:

"Altijd nieuw, verrassend, nooit hetzelfde, natuur in vrijheid."

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.