Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Kauw / Shutterstock

Door Marcus Breet
Stadsvogeladviseur

Marcus Breet

In mijn gemeente kijk ik goed om mij heen hoe het met alle vogelpopulaties gaat. Met sommigen gaat het momenteel erg goed, zoals met de kauw, maar met een aantal erg slecht. Zo is de gierzwaluwpopulatie met 80% afgenomen. Ik schakel dan met de gemeente en woningcorporaties om te kijken welke stappen te ondernemen en mee te denken aan een oplossing.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Capelle aan den IJssel

Marcus Breet:

Geen leven zonder vogels! Deze zeer intelligente wezens zijn een bron van inspiratie en je kan er zelfs qua gedrag lessen uit trekken voor ons mensen. Ze brengen veel plezier en levendigheid.

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.