Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Gierzwaluw / Shutterstock

Door Jochem Kühnen
Stadsvogeladviseur

Jochem Kühnen

Al meer dan 10 jaar zet ik me in de regio Nijmegen in voor stadsvogels, met een specialisatie in nestvoorzieningen voor de gierzwaluw. Het is zinvol na te denken over welke vorm en bijv. welk model nestkast het best toe te passen is. Dit kan per situatie verschillen. Ik kan goed helpen bij deze beslissing. Ik heb verder ervaring met het naar nestvoorzieningen lokken van gierzwaluwen met geluid, nestvoorzieningen voor slechtvalk, zwarte roodstaart, huismus en vleermuizen. Verder geef ik lezingen en excursies. Neem gerust contact met mij op voor vrijblijvend advies.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Nijmegen en de dorpen in de Ooijpolder

Jochem Kühnen:

"Het is een genot om vogels te zien nestelen op plaatsen waar dat zonder jou niet mogelijk was geweest. Daar doe je het voor!"

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.