Navigatie overslaan
Roerdomp / Agami - Bence Mate Toon alles in de buurt

Roerdomp terug in Lepelaarplassen

Vogels beschermen is vaak een zaak van lange adem. Deze film over de Lepelaarplassen laat zien hoe Vogelbescherming tien jaar geleden te werk ging met het Beschermingsplan Moerasvogels en wat je daar nu van terugziet.

De Lepelaarplassen (bij Almere) waren 15 jaar geleden sterk aan het verdrogen. De roerdompen die er leefden, dreigden hun leefgebied kwijt te raken. Vogelbescherming betaalde mee aan het herstel van deze natte natuur. Beheerder Flevo-landschap kon daardoor aan de slag. Maar we deden meer.

Geld én kennis

Behalve een financiële bijdrage leverde Vogelbescherming ook specifieke roerdompkennis om de Lepelaarplassen weer geschikt te maken voor deze vogel van de Rode Lijst. Door onderzoeksgegevens naar leefwijze van de roerdomp te combineren en over de kaart van de Lepelaarplassen te leggen, wisten de betrokkenen welke plekken van het gebied het best aangepakt konden worden. Zo zijn er glooiende oevers aangelegd waar nieuw rietland kon ontstaan.

Spectaculaire woudaapjes

En het resultaat is er! In de Lepelaarplassen broeden weer volop roerdompen. Nog spectaculairder is misschien dat ook het nog zeldzamere woudaapje is gaan broeden en dat intussen de grote zilverreiger zich in het gebied heeft gevestigd! Tot dat moment broedden grote zilverreigers alleen in de Oostvaardersplassen.

Samen met

Vogelbescherming Nederland

Locatie

Lepelaarplassen

Doneer nu