Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Renovatie Oeverzwaluwwand

Door verschillende oorzaken, met name erosie maar ook verstoring door vossen en honden, was een oeverzwaluwwand bij Elburg ongeschikt geworden voor deze zwaluwen. Daarom is besloten om een kunstmatige voorziening aan te leggen door middel van betonnen keerwanden. Deze wand is begin 2014 aangelegd met 200 openingen waarvan er in mei 2014 (gauw na de oplevering) al meteen 180 waren bezet door oeverzwaluwen. De nieuwe wand is zodanig aangelegd en beveiligd dat de vogels er ongestoord kunnen broeden.

Start

2014

Samen met

St. Landschapszorg Elburg

Locatie

Elburg