Navigatie overslaan
Patrijs / Shutterstock Toon alles in de buurt

Keverbanken voor patrijzen

Keverbanken zijn stroken land die 40-50 cm hoger worden gemaakt dan de omliggende akker. Zo'n verhoogde strook van drie meter breed (maar: zo lang mogelijk) wordt ingezaaid met een gras-en-kruidenmengel en er liggen meerdere stroken naast elkaar. Dat voorziet insecten, zoals loopkevers, van een prima leefgebied. En het biedt patrijzen van voedsel én een veilige broedplek in het akkerland: een plek die niet met machines wordt bewerkt en jaarrond dekking biedt. Dat hebben ze nodig, want de patrijs is zo’n soort die nog ternauwernood overleeft.

In Nederland werden niet eerder keverbanken toegepast waarbij hun effecten op landbouw, insecten en vogels intensief zijn gevolgd. Maar dat gebeurt nu wel, in Burgh-Sluis en Oude Doorn zijn dit voorjaar vijf keverbanken aangelegd in akkerland! Met dank aan de boeren die de keverbanken op hun land aanleggen!

Samen met

De keverbanken zijn het resultaat van het Interreg project PARTRIDGE, waarin Brabants Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Vogelbescherming Nederland, samen met landbouwers, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen, de patrijs weer perspectief willen geven op het platteland.

Start

Voorjaar 2017

Locatie

Burgh-Sluis

Meer weten?

Niet alleen in Burhg-Sluis en Oude Doorn zijn keverbanken aangelegd met behulp van vele vrijwilligers. Ook in Belgie, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Je vindt alle informatie erover op de website van het Interreg Partidge Project.

Helpt u mee?

Het gaat ronduit slecht met onze akkervogels. Veel soorten zijn in een halve eeuw met wel 90% afgenomen in Nederland.

Heel Nederland? Nee! In een klein gebied aan de zuidkant van Schouwen-Duiveland bieden veldleeuwerik en patrijs weerstand. Om hun positie te versterken, breiden we het gebied uit naar 500 hectare. Ook verbeteren we de inrichting van het terrein zodat de vogels er meer voedsel, beschutting en broedgelegenheid vinden. Een breed scala van vogels en andere dieren profiteert hiervan.

Het resultaat: een prachtig, gevarieerd landschap dat bruist van het leven. Voor één euro kunnen we 4 m2 inrichten voor de vogels. Dat is dus 100 m2 voor 25 euro!

Helpt u mee? Dan komt die 500 hectare snel binnen ons bereik.

Doneer nu