Navigatie overslaan
ijsvogel / Birdphoto Toon alles in de buurt

Huis voor ijsvogel en oeverzwaluw

In 2013 is een natuurlijk kinderspeelbos ingericht in de Waarderhout. Dit is een productiebos van Staatsbosbeheer dat in overleg met omwonenden werd omgevormd tot een recreatief stadsbos. Drie IVN-natuurgidsen van de afdeling Heerhugowaard hebben in november 2012 het plan opgevat om een deel van het project, een speelbos met recreatieve - en educatieve functie, te helpen uitvoeren. Onderdeel hiervan is deze oeverzwaluw- en ijsvogelwand. Aangezien de gidsen een aantal keren per jaar een vogelexcursie verzorgen, krijgt deze broedkijkwand een speciale positie in het plan van de werkgroep.

Start

2013

Samen met

Vogelwerkgroep IVN-Heerhugowaard

Locatie

Heerhugowaard