Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Herstel Oeverzwaluwwand Zegersloot

In 2012 is op het terrein van Golfclub Zeegersloot te Alphen aan den Rijn een oeverzwaluwwand aangelegd, die vanaf openbaar gebied zichtbaar is. Onbekendheid met de aanleg en het beheer (afsteken) van de wand heeft ertoe geleid dat er in 2012 geen oeverzwaluwen zijn neergestreken.  In Alphen aan den Rijn bevond zich daarnaast een oeverzwaluwenkolonie van meer dan 300 paar op een bouwterrein van de N11, die nu voorgoed verdwenen is. De huidige nieuwe locatie voorziet deels in continuering van deze kolonies, door herstel van een 10 meter lange broedwand.

Start

2012

Samen met

Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn

Locatie

Alphen aan den Rijn

Helpt u mee?

Oeverzwaluwen hebben goede nestplaatsen nodig, maar hebben ook bescherming nodig op hun weg van en naar de overwinteringsgebieden in Afrika. Helpt u mee om ze veilig weer hier terug te krijgen in het voorjaar?

Doneer nu