Navigatie overslaan
Haringvlietsluizen / Agami - Bas Haasnoot Toon alles in de buurt

Droomfondsproject Haringvliet

Vogelbescherming herstelt samen met een coalitie van zes organisaties het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet. Pal onder Rotterdam komt op de grens van rivier en zee een prachtig natuurgebied en toeristische trekpleister waar steur, bruinvis en duizenden (trek)vogels zoals de visarend zich kunnen vestigen.

In 2018 zet Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen op een kier. Door dit zogeheten ‘Kierbesluit’ (uit: 2000) kunnen trekvissen als zalm en steur weer de Rijn op zwemmen. Het Haringvliet krijgt dan een beetje overgangsdynamiek terug van zoet rivierwater en zout zeewater. Er kan een landschap ontstaan van slikken, schorren en rietvelden die we zoveel mogelijk ruimte geven om te herstellen. Dit wordt een walhalla voor vissen, bruinvissen en (trek)vogels zoals lepelaar, dwergstern, zilverreiger, visarend, zeearend en vele, vele steltlopers. De coalitie is hard aan de slag om de natuur in 2018 - als de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet - te laten opbloeien. Daarvoor wordt aan de oevers van het Haringvliet meer natuurgebied ontwikkeld. Buitendijkse polders veranderen in brakke slikken en schorren en er komen uitgestrekte rietvelden. De kale, levenloze oevers maken plaats voor natuurlijke oevers met vogeleilanden en geulen. Zo kunnen oorspronkelijke planten terugkeren en trekvissen en moeras-, water- en trekvogels weer genoeg voedsel, rust en bescherming vinden.

Iedereen kan straks het nieuwe Haringvliet ervaren en beleven. Er komt er een fenomenaal vogelobservatorium, ontworpen door Vogelbescherming. Een unieke plek waar natuurliefhebbers vogels in hun kolonies bijna kunnen aanraken. Maar dan wel zonder ze te verstoren! Veerboten gaan het gebied verder ontsluiten. Toeristen kunnen de natuur ontdekken en/of de schilderachtige dorpjes bezoeken. Of via struinroutes tot diep in de wildernis wandelen. Je kunt deelnemen aan vogelexcursies en de natuur bekijken vanaf verschillende uitkijkpunten. 

Samen met

Een coalitie van zes natuurorganisaties (Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland) is de aanjager van het ‘Droomfondsproject Haringvliet’. Maar het project zou nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de medewerking van de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ondernemers uit de regio. Het project is daarnaast mogelijk gemaakt door en donatie van 13,5 miljoen euro vanuit de Nationale Postcode Loterij.

Start

De donatie vanuit het Droomfonds van de Postcode Loterij vormde in januari 2015 de kickstart voor het natuurherstelproject. Plannen voor het herstel van het getijdenlandschap in en om het Haringvliet ontstonden echter al toen de Nederlandse regering in 2000 het 'Kierbesluit' nam. Door de Haringvlietsluizen in 2018 - als gevolg van dit besluit - weer een stuk open te zetten, kan een overgangsgebied van zoet naar zout water ontstaan en kunnen oude vismigratieroutes ontstaan. Via de website van het project kunt u de voortgang volgen.

Locatie

Korendijkse Slikken

Helpt u mee?

Om dynamische natuurgebieden niet verloren te laten gaan, of weer in hun oude glorie te herstellen, werkt Vogelbescherming samen met lokale partners, overheden en andere natuurbeschermingsorganisaties. Zo kunnen vele miljoenen vogels profiteren van de natuurlijke getijdengebieden in de Nederlandse delta. U kunt ook helpen! Hartelijk dank.

Doneer nu