Navigatie overslaan
Lepelaars en pelilanen / Lars Soerink Alle berichten
Lepelaars en pelilanen / Lars Soerink Nadja Jansma

Door Nadja Jansma
Medewerker Vogelbescherming

Wat Afrikaanse Partners voor onze trekvogels doen

Geplaatst op 16 september 2020

Coronacrisis of niet: vogels gaan gewoon door; die trekken ook nu met miljoenen tegelijk richting Afrika om daar te overwinteren. De BirdLife Partners van Vogelbescherming in Afrika doen er alles aan om ze een goed thuis te geven, maar de omstandigheden zijn moeilijk. De behoefte aan sterke organisaties is daarom groter dan ooit. U kunt helpen!

De kwaliteit van de bestemmingen en de ‘tankstations’ die vogels in Afrika gebruiken, loopt terug. Zoals in Mauritanië. De bevolking groeit sterk, de landbouw intensiveert en er is sprake van overbegrazing en niet-duurzame houtkap. De aanleg van stuwdammen veroorzaakt inkrimpen van overstromingsvlaktes en vloedbossen. Door industriële overbevissing in zee en olie- en gaswinning hebben miljoenen kustvogels het hier steeds moeilijker – zoals bij de beroemde Banc d’Arguin en de delta van de Senegalrivier in het zuiden van het land.

Mauritanië heeft ook te lijden onder het oprukken van de Sahara. Het West-Afrikaanse land, dat 25 keer zo groot is als Nederland, bestaat voor het grootste deel uit woestijn en savanne. De grond en het klimaat maken landbouw moeizaam en bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Zware omstandigheden. Toch onderzoekt Vogelbescherming sinds 2011 hoe de situatie kan worden verbeterd – voor vogels én mensen. Dat doen we samen met Nature Mauritanie, sinds 2016 officieel BirdLife Partner.

Mauretanie / Lars Soerink Mauretanie / Lars Soerink

Groene oplossingen

Nature Mauritanie werkt op veel plekken met de lokale bevolking om de juiste bomen te planten voor herstel van het landschap. Dat gaat niet zonder slag of stoot; koeien, geiten en kamelen zijn altijd op zoek naar een groen tussendoortje en wandelende duinen begraven jonge aanplant onder het zand als de wind verkeerd staat. Nature Mauritanie geeft ook trainingen en stelt landbouwmaterialen en zonnepompen beschikbaar. Daarmee kunnen vrouwen moestuinen onderhouden in het uiterst dorre land.

Deze aanpak sluit goed aan bij de Great Green Wall, een Afrikaans initiatief tegen woestijnvorming. In lokaal aangestuurde projecten werkt men aan herstel van het landschap, waardoor de leefomstandigheden van miljoenen mensen erop vooruitgaan. In 2019 heeft BirdLife een samenwerkingsafspraak ondertekend met de Great Green Wall. Een mooie kans om op grotere schaal natuurmaatregelen te nemen. BirdLife Partners kunnen nu ecologische kennis toevoegen aan deze groene muur, die van Djibouti in het oosten tot Mauritanië in het westen loopt.

Boerenzwaluw / Shutterstock

Help duizenden trekvogels

Nature Mauritanie, onze lokale BirdLife-partner, wordt hard geraakt door de gevolgen van de Corona-pandemie. Samenwerken en samenkomen wordt ernstig bemoeilijkt en financieringsbronnen vallen weg.
Helpt u mee? Met een extra gift schenkt u trekvogels een veilige haven na hun lange reis.

 

Ja, ik help mee

Ook in natte gebieden

Ook aan de kust, in de rivierdelta’s en bij meren als het Lac de Mâl werkt Nature Mauritanie aan oplossingen voor vogels. Medewerkers helpen vissers met duurzame visserijtechnieken. Ze staan ook rijstboeren bij met oplossingen voor hun grutto-probleem. Grutto’s eten van de rijst die wordt verbouwd, wat een geringere oogst betekent. En met lokale overheden wordt gewerkt aan duurzaam waterbeheer in de meren. Mauritaanse vogelbeschermers monitoren in de nationale parken Diawling en Banc d’Arguin de aanwezige vogels, zodat betere beschermingsmaatregelen mogelijk zijn.

Flamingo / Elwin van der Kolk Flamingo / Elwin van der Kolk

Aftout es Saheli is een onmisbaar kustgebied voor duizenden trekvogels, vooral watervogels zoals lepelaar, strandplevier en zomertaling. Het is de enige plek in West-Afrika waar de kleine flamingo broedt. Er is steeds minder vis door een verslechterende balans tussen zoet en zout water. De lagune grenst aan Nationaal Park Diawling, rond de delta van de Senegal rivier. Nature Mauritanie lobbyt met steun van Vogelbescherming om minimaal een deel van Aftout aan het Nationaal Park toe te voegen om zo het beheer en de waterkwaliteit te verbeteren.

Afrika verdient steun

Nature Mauritanie bestaat uit een kleine groep bevlogen ornithologen en natuurbeschermers. In moeilijke omstandigheden weten ze de belangen van vogels te behartigen en met beperkte middelen hebben ze hun organisatie opgebouwd. Echt essentieel werk, maar vaak heel moeilijk. Fondsen om werknemers te betalen zijn schaars; na de economische malaise door de corona-pandemie is dit een nog groter probleem. Vogelbescherming ondersteunt het werk van BirdLife Partners in Afrika dan ook van harte. Door bij te springen, juist dáár waar mensen en vogels het ‘t hardst nodig hebben, willen we zorgen dat het natuurbeschermingswerk doorgaat.

Google kaart Mauretanie Google maps, bewerking Saiid/Smale Google kaart Mauretanie

Typ op Google in ‘Lac de Mâl, Mauritanië’ en je komt, inzoomend via een enorme bruingele vlakte, terecht bij een meer van 50 vierkante kilometer. Dat wil zeggen: aan het eind van een goed regenseizoen, want in een droge periode is het meer misschien maar 8 vierkante kilometer, of staat het droog. Ter vergelijking, het IJsselmeer meet 1100 km2. Toch is het Lac de Mâl gezegend met een enorme biodiversiteit. Nature Mauritanie telt er jaarlijks tienduizenden vogels, met een bonte variatie aan soorten als boerenzwaluw, tapuit, bontbekplevier en grutto.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer