Navigatie overslaan
Alle berichten

Oeroud landschap met schitterende vergezichten

Geplaatst op 17 april 2014

Op de grens tussen Noord-Holland en Utrecht ligt een van de mooiste weidevogelgebieden van Nederland, nationaal landschap Arkemheen-Eemland. Een schitterend voorbeeld van recent effectief natuurbeheer in de oksel van de randmeren.

Spectaculaire wandeling

De twee uur durende (slenter!)tocht die start bij de theetuinen van Eemnes, leidt ons over een eeuwenoude zomerdijk met schitterende vergezichten over het Eemmeer en weidevelden, in beheer bij Natuurmonumenten en plaatselijke boeren.
De aanvankelijk rechte dijk slingert nu door het landschap: het gevolg van kolkende doorbraken bij hoog water en zuidwaarts opstuwende wind en storm in de afgelopen eeuwen. Na de reparatie van een dijkbreuk bleef in vroeger tijden vaak een metersdiep meertje (een ‘waai’) achter, waardoor de zomerdijk nu om de meertjes heen kronkelt.
Vanaf het pad dat over het dijkje loopt, hebben we een spectaculair zicht op de nestelende water- en weidevogels. Zij ook op ons, maar daar lijken ze zich helemaal niets van aan te trekken. Een spectaculaire wandeling!

Jagende bruine kiekendief

De meest op de voorgrond tredende lawaaimakers zijn de honderden vliegende scholeksters, die verspreid over het grasland nestelen. Iedere keer als de bruine kiekendief over komt zeilen, gaan ze massaal en met veel gepiep de lucht in om hem in zijn scharreltocht te verstoren.
Je vraagt je af of het de kiekendief ooit zal lukken een jong te grijpen… Hij moet op het moment dat wij hem zien in ieder geval nog even wachten voor de nesten met levende have weer volop met prooi bemand zijn.
Ook de kieviten zijn niet blij. Af en toe schiet er een op de zich steeds opnieuw opdringende bruine kiekendief af. Die tuimelt door de lucht: ware vliegacrobatiek!

Weidsheid

De ondiepe oevers van de waaien lenen zich bij uitstek voor de honderden waders, ofwel steltlopers. Vanaf het dijkje hebben we een schitterend uitzicht; met een kijker zijn ze dan prima te volgen terwijl ze aan het ‘pieren’ zijn. Met hun snavels zoeken ze in de bodem naar voedsel.
De nesten zitten veelal bij de slootjes die de waaien met elkaar verbinden. De weidsheid van het landschap wordt benadrukt door de vérdragende roep van grutto’s en kieviten.

Vogelkijkhut met onbeperkt zicht

Het keerpunt van onze wandeling is de enkele jaren terug door Natuurmonumenten in het water geplaatste vogelkijkhut met onbeperkt uitzicht over het Eemmeer. De kijker komt ook hier goed van pas. We krijgen slobeenden en smienten in het vizier. En er zit een schitterende blauwborst in het riet. Hij verraadt zich door z’n zang: eerst een accelererend aanloopje van sruu-sruu-sruu en dan barst hij los. 

Dit is een echte ‘mooiweer-voorjaarswandeling’ waar je maar zo verslingerd aan raakt. Het voorjaar is de beste tijd; dan laten de vogels zich goed bekijken in een zee van voorjaarsbloemen. 

Rob Meijer