Navigatie overslaan
Kievit / Shutterstock Alle berichten

Gezamenlijk oproep over landbouwcrisis van boeren, wetenschappers en Vogelbescherming

Geplaatst op 27 november 2019

Om te voorkomen dat we de komende jaren van de ene crisis naar de andere crisis rennen, moet het kabinet serieus werk maken van een landbouwsysteem dat de draagkracht van ons ecosysteem niet zwaar overbelast, zoals nu. Een daadwerkelijke omslag in de landbouw is de enige manier om de problemen duurzaam op te lossen.

Dat staat in een open brief die Fred Wouters – directeur van Vogelbescherming Nederland – met voorzitter Alex Datema van de Stichting Boerennatuur en drie vooraanstaande wetenschappers op dit gebied – Kees Bastmeijer (UvT), Hens Runhaar (UU/WUR) en Jan Willem Erisman (directeur van het Louis Bolk Instituut) – naar premier Rutte en minister Schouten  hebben gestuurd. “Door velen in de samenleving, waaronder ook boeren die zich gedupeerd voelen door de maatregelen, wordt erkend dat verandering van het landbouwsysteem nodig voor een toekomstbestendige landbouw en het redden van de biodiversiteit”, schrijven ze aan de vooravond van het debat over Spoedwet stikstof, “die nota bene een verslechtering van de bescherming van natuurgebieden voorstelt.”

Dramatische achteruitgang

De brief begint met een opsomming van de crises waarmee de samenleving de afgelopen jaren is geconfronteerd: de biodiversiteitscrisis, de fosfaatcrisis, de bodemcrisis, de veenweidecrisis en dan nu de stikstofcrisis. Deze hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal hun oorsprong vinden in ons intensieve landbouwsysteem. “Kortetermijnoplossingen van deze crises worden vooral gezocht in kleine verschuivingen van de norm, binnen de bestaande kaders”, stellen de vijf ondertekenaars van de brief vast.

Het gevolg is bekend: een dramatische achteruitgang van onze insecten en onze boerenlandvogels, onzekerheid en onduidelijkheid voor boeren. Dat moet anders, en het kan volgens de vijf ook anders.

“Boeren, banken, akkerbouw-, veevoeder- en zuivelbedrijven, supermarkten en investeerders moeten niet langer sturen op kostprijs en winstmaximalisatie, maar op kwaliteit en duurzaamheid. Dat kan alleen als de overheid de regie neemt en onder meer helpt met fiscaal gunstige voorwaarden voor natuurinclusieve boeren.” De vijf ondertekenaars roepen de minister-president en de minister Schouten op om werk te maken van de stap naar natuurinclusieve landbouw. Anders is het wachten op de volgende crisis.