Navigatie overslaan
Alle berichten

Deze week is het tijd voor vogels in je tuin

Geplaatst op 27 oktober 2014

Vogelbescherming Nederland en Tuinbranche Nederland slaan de handen ineen. Deze week staan vogels centraal in zo’n 125 tuincentra in ons land. Nu de herfst is losgebroken zoeken vogels de tuinen steeds vaker op. Een goed moment voor de bezoekers van de tuincentra om te kijken wat ze in hun eigen achtertuin kunnen doen om de vogels te helpen.

Vorige week vond de echte omslag naar het herfstachtige weer plaats en met de winter in aantocht hebben vogels voedsel nodig. De jongen die dit voorjaar zijn geboren, moeten zelfstandig worden en dan is de tuin een mooi voedselgebied. Ook de trekvogels die nu uit de Scandinavische landen komen, zoals de lijsterachtigen en vinken, moeten kunnen foerageren.

Vogelbescherming Nederland en de tuincentra hebben daarom de handen ineengeslagen: deze week staan de vogels centraal in de tuincentra. Er zijn tuinvogelconsulenten aanwezig die de bezoekers van tips voor hun eigen achtertuin kunnen voorzien, goede producten te koop en er worden informatieve foldertjes uitgedeeld. Op die manier kan de tuin- en balkonbezitter alles te weten komen over hoe een bijdrage te leveren aan het welzijn van vogels in zijn eigen tuin. In totaal doen zo’n 125 tuincentra in ons land mee.