Navigatie overslaan
Veldleeuwerik met insect / Shutterstock Alle berichten
Veldleeuwerik met insect / Shutterstock Floris Italianer

Door Floris Italianer
Directeur Vogelbescherming

De Natuurherstelwet: wie kan daar nou op tegen zijn?

Geplaatst op 14 juni 2023

De Europese natuur staat er slecht voor en daarmee uw en mijn leefomgeving. Ruim 80% is in slechte staat en in Nederland nog meer. Vogels als grutto, patrijs en veldleeuwerik dreigen in ons land uit te sterven, insectenpopulaties imploderen, vleermuizen verdwijnen. De nieuwe Natuurherstelwet waar Europa komende week over stemt kan daar verandering in brengen. Dat is goed nieuws.

Frans Timmermans, die aan de basis van de Europese Natuurherstelwet staat, zei het zo: "Wij mensen zijn afhankelijk van de natuur: voor de lucht die we inademen, voor het water dat we drinken en voor het voedsel dat we eten. Onze economie draait ook op de natuur.” Wij voegen daaraan toe: mensen zijn déél van de natuur. De nieuwe Natuurwet is dus van levensbelang. Voor natuur, voor onze gezondheid, voor de economie en ons welbevinden.

Videostill - Gruttofilm / Ruben Smit Productions Videostill - Gruttofilm / Ruben Smit Productions

Groene waanzin

De doelen uit de Natuurherstelwet zijn goed gekozen, helpen gericht om het verlies van nog meer planten en dieren te voorkomen en zorgen voor het broodnodige natuurherstel. En daarmee helpen ze in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Zodat de aarde leefbaar blijft, ook voor onszelf. Maar onze politici hebben niet het lef hun verantwoordelijkheid te nemen voor onze toekomst. Liever dan hun nek uit te steken en cruciale wetgeving voor onze natuur te omarmen laten zij natuur verder kapot gaan.

De weerstand tegen de wet en de zogenaamde ‘groene waanzin’ is groot. Waarom? Er staat níets waanzinnigs in die wet. Wie is er tegen toename van het aantal bijen en vlinders? Wie is er tegen meer groen in de stad? Wie is er tegen herstel van bedreigde natuur?

Insect vlinder / Pixabay Insect vlinder / Pixabay

De crux is dat de wet gaat helpen om Europese lidstaten zich aan de afspraken te laten houden. Afspraken die de Europese landen zelf jaren geleden maakten. Vooral voor lidstaat Nederland blijkt dat lastig. Onze overheid was de afgelopen decennia meester in het ontwijken van regels, in uitvluchten en geitenpaadjes. Dat was goed voor korte termijn politieke winst en heel slecht voor lange termijn doelen en onze toekomst. De stikstofcrisis is wat dat betreft exemplarisch.

Regels zijn regels, zei Rutte ooit. Maar uit angst voor weerstand en politiek verlies op korte termijn, stoken Nederlandse politici de boel op om deze wet van tafel te krijgen. Daarmee zetten ze ónze toekomst op het spel. Zonder biodiversiteit en natuur geen gezonde leefomgeving en geen florerende economie. We kunnen het tij nog keren, met de natuurherstelwet. Wie kan daar nou op tegen zijn!

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?