Navigatie overslaan
Dameshoed met dwergstern

Ontstaansgeschiedenis

Vogelbescherming Nederland bestaat sinds 1899. Damesmode was de directe aanleiding voor het oprichten van de Vereeniging tot Bescherming van Vogels.

Het gebruik van dode vogels op hoeden, zoals dwergsterns, was in die tijd in de mode. De vereniging uitte haar verontwaardiging over dit gebruik van vogels. Korte tijd later richtte de vereniging zich ook op andere onderwerpen, zoals jacht, landbouw en de waarde van vogels in de natuur.

In 1912 wisten de vogelbeschermers van het eerste uur alle wilde vogels in Nederland beschermd te krijgen, daarmee was Nederland het eerste land in Europa dat vogels beschermde.