Navigatie overslaan
Noordse stern / Jelle de Jong

Integriteitsbeleid

Bij Vogelbescherming hechten we veel waarde aan onze integriteit. Daarom hebben we een uitgebreid beleid geïmplementeerd om te waarborgen dat alle medewerkers van Vogelbescherming Nederland integer handelen en dat we leren van situaties waarin onze integriteit op de proef wordt gesteld.

Beleid

De onderdelen van ons beleid bestaan uit:

 1. Gedragscodes
  Bij Vogelbescherming is elke medewerker en vrijwilliger gehouden aan twee gedragscodes:
  a. De algemene gedragscode Vogelbescherming Nederland
  b. De gedragscode privacy en informatieveiligheid

 2. Moreel leerproces
  Medewerkers die logischerwijs te maken kunnen krijgen met conflicterende belangen worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een moreel beraad om casussen te bespreken en lering uit te trekken. De casus en de lering worden beschikbaar gemaakt voor alle medewerkers.

 3. Handhavingspraktijk
  De handhavingspraktijk bestaat uit meerdere onderdelen.
  a. Een preventief meldsysteem
  b. Een meldsysteem voor alle medewerkers en stakeholders, inclusief integriteitsfunctionaris via meldpunt@vogelbescherming.nl

 4. Als laatste heeft Vogelbescherming een protocol voor onderzoek en strafoplegging.
  a. Meldprocedure Integriteit en Ongewenste omgangsvormen

Onze missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Bekijk hier onze missie en visie

Onze strategie

Vogelbescherming is onderdeel van Birdlife International. Een mondiaal netwerk van partners die gezamenlijk optrekken in het beschermen van vogels en hun leefomgeving. We werken volgens het principe van ‘science based conservation’. Dit betekent dat kennis en het opdoen van nieuwe kennis voor ons belangrijk is.

Bekijk hier onze strategie