Fotowedstrijd het Bevlogen Oog 2016

DE INZENDING IS GESLOTEN

Vogelbescherming organiseert de vogelfotowedstrijd Het bevlogen oog – 2016. Een wedstrijd voor amateur-, semi-amateur- en professionele fotografen.

Thema wilde vogels

De foto’s moesten van in het wild levende vogels zijn; geen vogels in gevangenschap of van roofvogelshows bijvoorbeeld. De jury lette vooral op ‘vogels en hun gedrag’ en ‘vogels in hun leefgebied’.

Verantwoorde vogelfotografie

Alle inzendingen dienden te voldoen aan de door Vogelbescherming opgestelde criteria voor verantwoorde vogelfotografie (pdf).

Categorieën

De wedstrijd kent een categorie voor jongeren tot 16 jaar en een categorie volwassenen (vanaf 16 jaar). Er werd geen onderscheid gemaakt tussen amateur-, semi-amateur en professionele fotografen.

Jury

De jury bestaat uit: Jan Vermeer (topnatuurfotograaf), Loes van Harrevelt (conservator Nederlands Fotomuseum), Janneke Smale (art-director), Lars Soerink (natuurfotograaf en redactielid Vogels) en Hans Peeters (hoofdredacteur Vogels).

Nominatie

In totaal werden zo'n 1250 foto's ingezonden. De jury nomineerde 30 foto's uit de zowel door jeugd als volwassenen ingezonden foto's. Het aantal jeugdinzendingen was te weinig om tot 10 nominaties te komen.

Bekijk de 30 genomineerde foto's
(Klik op het beeld voor meer informatie over de foto.)

Winnaars

De jury kiest uit de genomineerden de uiteindelijke winnaars. Elke categorie kent drie winnaars (1 t/m 3). De prijswinnaars worden in de week van 14-18 november op de website van Vogelbescherming en via sociale media bekend gemaakt. De drie beste inzendingen per categorie krijgen een eervolle plek in het magazine Vogels van december 2016. Naast de prijswinnaars wordt er per categorie nog een aanmoedigingsprijs uitgereikt.

Prijzen

  • Bovenste rij: categorie jeugd
  • Onderste rij: categorie volwassenen