Navigatie overslaan
Alle activiteiten

Vogel-wandelexcursie in de Onlanden

De Onlanden is een uniek natuur- en waterbergingsgebied ten zuidwesten van de stad Groningen. De uitgestrekte rietlanden, elzebroekbosjes en de vele plassen bieden allerlei interessante vogels een ideale plek om te broeden en hun jongen groot te brengen. In deze tijd van het jaar zijn ze hier volop mee bezig! Soorten die we kunnen zien zijn o.a. de grutto, tureluur en lepelaar. Daarnaast de slobeend, krakeend en zomertaling. In het riet kunnen we de blauwborst, rietgors en rietzanger horen en misschien zien! Ook roofvogels als havik, torenvalk en bruine kiekendief zijn mogelijk.

Foto blauwborst: Jelle de Jong

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

IVN afdeling Groningen-haren

Onderwerp

water- , riet- en moerasvogels

Doelgroep

Alle leeftijden

Startpunt


Bij restaurant 'de Onlanderij', Madijk 1, Eelderwolde parkeerplaats achter 'de Onlanderij'.

Duur

2 uur

Bijzonderheden

We maken een korte wandeling van hooguit 2 km. Neem je eigen verrekijker (als je die hebt) mee. Van IVN zijn enkele verrekijkers beschikbaar voor algemeen gebruik. De gidsen nemen een telescoop mee. We sluiten af met koffie bij 'de Onlanderij' (consumptie is voor eigen rekening).

Toegankelijk met rolstoel

Ja
er is een fietspad waar gebruik van kan worden gemaakt

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Titel
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.

Toon alle activiteiten